Szczegóły aktualności:

Ponad 2 mln zł dla szpitali i kasa dla studentów medycyny

Marzena Toczek | Młodzież | 11-09-2017

11 września 2017 r. Sejmik Województwa Lubuskiego przyznał dotacje lubuskim lecznicom na inwestycje i zakup sprzętu medycznego. Do szpitali trafi łącznie ponad 2 mln zł. Ponadto dwóch najlepszych studentów medycyny na UZ – na wniosek marszałek województwa – dostanie po 10 tys. zł z przeznaczeniem na praktyki studenckie. – Inicjatywa stypendialna jest szczególnie cenna, bo daje możliwość rozwoju. Po raz kolejny pokazujemy, jak bardzo samorząd wspiera rozwój kierunku lekarskiego na Uniwersytecie – mówi Elżbieta Anna Polak.

 

Radni Województwa Lubuskiego przyjęli zmiany w budżecie na 2017 r., wśród których były dodatkowe środki na inwestycje w marszałkowskich szpitalach.

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu sp. z o.o. dostał środki na budowę rezerwowego źródła zaopatrzenie w wodę — zbiornika z zestawem podnoszenia ciśnienia. Z budżetu województwa otrzyma 380 640 tys. zł. Realizacja zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa sanitarnego zaopatrzenia w wodę, a także zapewnienie bezpiecznych warunków dla procesów diagnostyczno-terapeutycznych.

Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu dostał wsparcie finansowe w wysokości126 284 tys. zł na realizację zadania: „Modernizacja Całodobowego Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 5-etap I”. Na realizację przedmiotowej inwestycji Szpital otrzymał już z budżetu województwa kwotę w wysokości 720 945 tys. zł. Środki, o które ubiegał się szpital, są niezbędne do dokończenia I etapu inwestycji. Łączna kwota dofinansowania w 2017 roku po zmianie wynosi 847 229 tys. zł.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu dostał z budżetu województwa na adaptację pomieszczeń w budynku nr 7 na potrzeby Izby Przyjęć, Laboratorium, Sekcję statystyki i rejestracji chorych oraz poradnie. Inwestycja jest zadaniem priorytetowym jednostki ze względu na konieczność spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Defibrylator dla strażaków i stypendia dla studentów

Radni przyznali także dotację Ochotniczej Straży Pożarnej z Jemiołowa. Wyposażenie jednostki wzbogaci się o nowy defibrylator AED o wartości 5 000 zł.  

Nową pozycją w budżecie województwa są także specjalne stypendia dla studentów lubuskiej medycy. Dwóch najlepszych żaków dostanie po 10 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie praktyk studenckich. Inicjatorką stypendiów była marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!