Szczegóły aktualności:

O budowie obwodnicy Trzciela

Marzena Toczek | Wydarzenia | 11-09-2017

Budowa obwodnicy Trzciela to temat spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z włodarzem miasta Jarosławem Kaczmarkiem, Starostą Powiatu Międzyrzeckiego Grzegorzem Gabryelskim oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatu Międzyrzeckiego Szymonem Procherą. Inwestycja ma być współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Inwestycja zakłada przebudowę drogi powiatowej nr 1339F na odcinku  od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowę obwodnicy miasta Trzciel, a także budowę skrzyżowania obwodnicy z drogą krajową nr 92. Inwestycja znajduje się w Programie Rozwoju Transportu województwa lubuskiego. Jest ona planowana do realizacji w ramach PRO L 2020, OP5 Transport, Działanie 5.1 Transport Drogowy. Projekt realizowany  będzie w partnerstwie samorządu województwa, powiatu międzyrzeckiego oraz GDDKiA.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!