Szczegóły aktualności:

O transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 12-09-2017

Rozbudowa infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej była tematem spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzym Materną. Było to kolejne z serii spotkanie poświęcone kluczowym problemom rozwoju infrastrukturalnego województwa.

W trakcie spotkania omówiony został stopień zaawansowania projektów realizowanych w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wśród poruszonych inwestycji omówione zostały między innymi: budowa obwodnicy Trzciela, przeprawy mostowej w Połęcku oraz rozwoju Portu Lotniczego i połączeń lotniczych.

Informacje przygotował Departament Infrastruktury i Komunikacji

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!