Szczegóły aktualności:

Miliony na edukację

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 13-09-2017

„Nareszcie Przedszkolak”, „Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Deszczno”, „Zawodowcy w Gorzowie 2.0to tylko niektóre z projektów, które otrzymają dofinansowanie. Dzięki wsparciu finansowanemu powstaną nowe miejsca w przedszkolach gminy Bogdaniec oraz 150 nowych miejsc w przedszkolu w Zielonej Górze. W Gorzowie Wlkp. prawie 15 mln zł przeznaczonych zostanie na szkolnictwo zawodowe. 12 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w tej sprawie.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego skierował do dofinansowania 4 projekty:

Gmina Kłodawa, tytuł projektu: WESOŁA GROMADA – utworzenie nowego OWP

Gmina Bogdaniec, tytuł projektu: Nowe miejsca w przedszkolach gminy Bogdaniec

Gmina Deszczno, tytuł projektu: Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Deszczno

Gmina Santok, tytuł projektu: Nareszcie Przedszkolak

Łączna wartość projektów wynosi 469 002,50 zł, a wartość dofinansowania: 398 652,11 zł.

Celem głównym projektów jest utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji  zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W ramach czterech projektów zostanie dofinansowane łącznie 105 miejsc wychowania przedszkolnego. W efekcie projektów 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego podniesie swoje kwalifikacje i kompetencje.

Zadania realizowane będą w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Więcej miejsc dla zielonogórskich przedszkolaków 

W wyniku rozstrzygnięcia kolejnego konkursu Zarząd Województwa Lubuskiego skierował do dofinansowania projekt Miasta Zielona Góra dla Miejskiego Przedszkola numer 46 w Zielonej Górze. Wartość projektu wynosi 1 631 314,42 zł, a wartość dofinansowania: 1 386 617,26 zł.

Realizacja projektu odbędzie się w okresie od 2017-09-01 do 2018-08-31

Projekt polega na utworzeniu 150 nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 46 w Zielonej Górze przy ul. Rzeźniczaka 1. W efekcie projektu 12 nauczycieli wychowania przedszkolnego w ramach specjalistycznych szkoleń podniesie swoje kompetencje i kwalifikacje.

W ramach projektu zostanie również zakupione niezbędne wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na powiększenie zasobu dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie miasta Zielona Góra, ale również na podniesienie jakości tego szczebla edukacji jak również poprawi dostępność do edukacji przedszkolnej oraz pozwoli na zwiększenie aktywności zawodowej ich rodzicom.

Projekt został skierowany do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.

 

Zawodowcy w Gorzowie 2.0

Zarząd Województwa Lubuskiego skierował do dofinansowania projekt Miasta Gorzów Wielkopolski pn. „Zawodowcy w Gorzowie 2.0”.

Wartość projektu wynosi 15 602 823,50 zł, a wartość dofinansowania: 14 822 682,32 zł.

Realizacja projektu odbędzie się w okresie od 2018-01-01 do 2020-12-31

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w MOF GW poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji 4440 uczniów i 60 nauczycieli, 12 szkół zawodowych i 1 placówki oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Wsparcie skierowane jest wyłącznie do publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a także uczniów i słuchaczy tych szkół i instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli.

Celem wsparcia jest wyposażenie uczestników projektu w praktyczne umiejętności wymagane na regionalnym rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Zadanie realizowane będzie w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja,  Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.2 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!