Szczegóły aktualności:

Konwent Marszałków RP w Uniejowie

Marzena Toczek | Wydarzenia | 13-09-2017

Polityka spójności po 2020, aktualizacja Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz aktualny stan wdrażania programów operacyjnych w Polsce to główne tematy Konwentu Marszałków RP, który odbył się w dniach 13-15 września w Uniejowie. - My tu wszyscy jesteśmy prawdziwymi ambasadorami samorządu. I nie mamy żadnych wątpliwości, że to samorząd jest naprawdę rzeczywistym kreatorem polityki regionalnej - mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak podczas dyskusji o roli regionów w zmieniającej się Europie.

Pierwszego dnia obrad marszałkowie zapoznali się ze stanem usuwania szkód powstałych w wyniku niedawnych katastrof naturalnych.

Jednym z głównych tematów była rola regionów we współczesne Europie. Podczas dyskusji marszałek Elżbieta Anna Pola podkreślała, że to samorząd jest rzeczywistym kreatorem polityki regionalnej. - Szkoda tylko, że rząd odwraca się od samorządu. Rzeczywiście odbiera nam kolejne kompetencje. Straciliśmy już Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wyraźna centralizacja przekreśla nasze doświadczenia i trud, bo to my, samorządowcy naprawdę zmieniliśmy Polskę. Nie chcemy powrotu do takiego modelu państwa, w którym to rząd wie lepiej jak ma żyć obywatel - podkreślała. - W samorządach szybko i sprawnie działamy, przykład: Lubuski program inicjatyw obywatelskich dla młodzieży. Przygotowaliśmy program Młodzi On-Life.  Przeznaczyliśmy tylko jeden milion złotych na jego realizację. Miało być 170 mikroprojektów, a wpłynęło 700. Młodzi ludzie chcą być aktywni, trzeba ich zaprosić i naprawdę wesprzeć - dodała.

W dyskusji na ten temat udział wzięli m.in. Markku Markkula – wiceprzewodniczący Komitetu Regionów, prof. Huber Izdebski – dyrektor Instytutu Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz Jerzy Stępień – prezes Trybunału konstytucyjnego w latach 2006-2008. 

Marszałkowie zajęli się także polityką spójności Unii Europejskiej – zarówno aktualnym stan wdrażania programów operacyjnych w regionach, jak i funduszami unijnymi po 2020 roku. Gościem Konwentu i ekspertem w tym zakresie jest sekretarz stanu w ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński.

Z informacji przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju wynika, że Komisja Europejska zapowiada reformę polityki spójności zakładającą:

- uproszczenie procedur (w tym uelastycznienie programowania),

- silniejszą racjonalizację i koncentrację wydatków,

- uelastycznienie wydatkowania (łatwość przesuwania środków),

- silniejsze powiązanie z reformami strukturalnymi i nowymi wyzwaniami UE,

- zmiany poziomów współfinansowania (podwyższenie finansowania krajowego).

Decyzje związane z przyszłością UE mają zapaść ma Szczycie w grudniu br. Publikacja propozycji Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 r. planowana jest na I połowę 2018 r.

 

Konwent – dzień drugi

Łódź gospodarzem Expo 2022? Wojciech Rosicki, wiceprezydent Miasta Łodzi mówił o działaniach podjętych, by uczynić Łódź gospodarzem Expo 2022. Głosowanie w sprawie wyboru miejsca organizacji wystawy Expo w roku 2022 będzie miało miejsce już w połowie listopada 2017 roku. Dojdzie do niego podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego BIE w Paryżu. Polskie miasto będzie musiało pokonać dwa inne. Amerykanie chcą zorganizować Expo w Minneapolis, natomiast Argentyńczycy w Buenos Aires.

Włodarze 16 polskich regionów rozmawiali także na temat reorganizacji służb gospodarki wodnej w kontekście nowej ustawy Prawo Wodne. W dyskusji uczestniczył p.o. Robert Kęsy Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.  

Swoje wystąpienie podczas Konwentu miał Wolfgang Münch, dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, który mówił o programie pilotażowym regionów doganiających i możliwościach wykorzystania współpracy i dobrych praktyk.

Podczas drugiego dnia obrad Konwent przyjął pięć stanowisko, w tym 2 przygotowane przez województwo lubuskie. Są to: Stanowisko w sprawie elastycznego wykorzystania środków na aktywną politykę rynku pracy oraz Stanowisko w sprawie możliwości zwiększenia wartości alokacji PI 5b Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi w Regionalnych Programach Operacyjnych na rzecz działań i wyposażenia służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego w regionach.

W drugim dniu Konwentu uczestniczył Dyrektor Biura Rozwoju Regionu Maciej Nowicki.  

Galeria zdjęć

Konwent Marszałków w Uniejowie

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!