Szczegóły aktualności:

Wsparcie na starcie!

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 14-09-2017

Ruszył w styczniu i potrwa do marca 2018 r. Mowa o projekcie „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat nowosolski”. Celem głównym programu jest zwiększenie aktywności zawodowej wśród 50 uczestników w wieku 15-29 lat zaliczanych do grupy NEET zamieszkujących powiat nowosolski.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bierne zawodowo, w tym również osoby niepełnosprawne w wieku 15-29 zaliczane do grupy NEET, zamieszkujące powiat nowosolski.

Osoba NEET wg definicji POWER - to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

• nie pracuje (tj. jest bierna zawodowo),

• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w procesie oceny czy dana osoba nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

W ramach projektu oferujemy:

  • Indywidualne wsparcie doradców zawodowych i pośredników pracy.
  • Szkolenia zawodowe zgodnie z oczekiwaniami uczestników, kończące się egzaminami. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia po ukończonym szkoleniu. Czas trwania szkolenia zależy od specyfiki szkolenia. Możliwe szkolenia indywidualne w ramach bonu szkoleniowego. · Zwroty kosztów dojazdu.
  • Płatne staże zawodowe od 3 do 6 miesięcy .
  • Stypendium szkoleniowe.
  • Bony na zasiedlenie.
  • Wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w biurze projektu w Zielonej Górze, ul. Zatonie - Jaśminowa 3, 66-004 Zielona Góra, szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 695 142 083 lub adresem mailowym:donata.karwacka@wp.pl

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Właśnie zakończyły się szkolenia;
1. Szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym z elementami obsługi kilenta,
2. Manikiurzystka
3. Obsługa wózków jezdniowych ( widłowych) + bezpieczna wymiana butli.
4. Operator koparko-ładowarki

Katalog szkoleń jest otwarty; szkolenia przygotowane pod lokalne potrzeby rynku pracy. Ilość miejsc ograniczona.

Informację przygotowała: Ewelina Hajłasz, kierownik Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!