Szczegóły aktualności:

Szpital Uniwersytecki w sieci – zakwalifikowany do lecznic ogólnopolskich

Marzena Toczek | Wydarzenia | 14-09-2017

To był jeden z najważniejszych celów utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Po zmianie struktury właścicielskiej Narodowy Fundusz Zdrowia przekwalifikował lecznicę. Zamiast do szpitali III stopnia, klinika w Zielonej Górze została zaklasyfikowana do poziomu ogólnopolskiego. – To oznacza większe pieniądze na leczenie Lubuszan – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Przypomnijmy. Tzw. sieć szpitali to nowość w służbie zdrowia. Lecznice, które się w niej znalazły, nie będą już miały kontraktów na dotychczasowych zasadach, ale środki z NFZ dostaną w formie ryczałtu. Co istotne – szpitale w sieci dzielą się na sześć poziomów systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Trzy pierwsze poziomy to szpitale powiatowe i wojewódzkie. W grupie specjalistycznej są: pediatryczne, onkologiczne lub pulmonologiczne oraz ogólnopolskie. Póki Szpital w Zielonej Górze był lecznicą nadzorowaną przez Samorząd Województwa – kwalifikował się do III poziomu zabezpieczenia. Zmiana struktury właścicielskiej (51 % udziałów – Uniwersytet Zielonogórski, 49 % - Województwo Lubuskie) pozwoliła na zakwalifikowanie lecznicy do poziomu ogólnopolskiego.

To istotna zmiana z finansowego punktu widzenia. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, świadczenia szpitalne wykonywane w szpitalach ogólnopolskich uzyskują korzystniejszą wycenę, w związku z tym, że wartość punktów rozliczeniowym korygowana jest współczynnikiem 1,2. Oznacza to więcej środków na leczenie pacjentów.

Wśród szpitali marszałkowskich do sieci zakwalifikowały się:

  • Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze sp. z o.o. – poziom ogólnopolski
  • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. – III poziom
  • Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie sp. z o.o. – II poziom
  • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu  sp. z o.o. – poziom pulmonologiczny
ZOBACZ Komunikat NFZ w sprawie zakwalifikowania Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze sp. z o.o. do poziomu ogólnopolskiego.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!