Szczegóły aktualności:

Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 20-09-2017

Trwa realizacja projektu pn. "Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce", który jest współfinansowany ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Jego celem jest polepszenie jakości usług świadczonych przez pracowników administracji publicznej w zakresie partnerstwa publiczno–prywatnego poprzez zwiększenie ich kwalifikacji w tym zakresie. W ramach projektu organizowane są między innymi dwudniowe szkolenia regionalne. Najbliższe odbędzie się w dniach 25-26 września w Białymstoku.

Szkolenia są skierowane do pracowników instytucji publicznych szczebla regionalnego i lokalnego, którzy nie posiadają lub posiadają znikome doświadczenie w obszarze realizacji przedsięwzięć PPP. Program każdego szkolenia obejmuje m.in.: działania administracji rządowej w obszarze PPP, czym jest PPP, fakty i mity dotyczące realizacji przedsięwzięć PPP, podstawowe uwarunkowania prawne i finansowe, przygotowanie do realizacji projektów PPP, doświadczenia krajowe i regionalne w obszarze PPP. Na szkoleniach prezentowane będą przykłady regionalnych przedsięwzięć realizowanych lub planowanych w formule PPP.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie najpóźniej do dnia 22 września do godziny 13.00 -  formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie http://www.ppp.gov.pl/projekt-rozwoju-PPP/Strony/Szkoleniaiwarsztaty.aspx.

Miejsce szkolenia: Hotel Ibis Styles, Aleja Piłsudskiego 25. Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom nocleg.

Czas realizacji projektu "Rozwój partnerstwa publiczno - prywatnego w Polsce" obejmuje okres od  1 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2019 r.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!