Szczegóły aktualności:

Październikowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 09-10-2017
Realizacja Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, dotacje na prace konserwatorskie oraz modernizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - to główne tematy XXXVIII sesji Sejmiku, która odbyła się 9 października br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Wręczone zostały także "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Lubuskiego" oraz wyróżnienia producentom, których wyroby nagrodzono podczas tegorocznej POLAGRY.
Ponadto prof. Dorota Gondek-Rosińska z Instytutu Astronomii im. prof. Janusza Gila Uniwersytetu Zielonogórskiego - która była w zespole, który za udowodnienie teorii Einsteina dot. fal grawitacyjnych otrzymał nagrodę Nobla - opowiedziała o tym przełomowym odkryciu.


Podjęto uchwały w sprawach:

- wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu;

- wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze;


- określenia zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenia aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Lubuskie pełni funkcję podmiotu tworzącego;

- nieodpłatnego nabycia nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa;

- likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze;

- likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Melioracja Lubuska w Gorzowie Wlkp.;

- wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko - Przemęckie”;

- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok;

- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029;

- nadania Antoninie Kowalskiej-Korban „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Beacie Małgorzacie Kucuń „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Beacie Przybysz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Monice Simonjetz „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Elżbiecie Alicji Skibickiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Monice Mirosławie Wilk „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Manfredowi Wothe „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Lidii Jadwidze Woźniak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Zespołowi Śpiewaczemu „Jagienki” „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Galeria zdjęć

XXXVIII Sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!