Szczegóły aktualności:

Podsumowanie misji w Kazachstanie

Katarzyna Kozińska | Współpraca Zagraniczna | 05-10-2017

- To była ciekawa wymiana doświadczeń - tak o misji w Kazachstanie, mówili przedsiębiorcy, którzy w niej uczestniczyli. 5 października podczas konferencji prasowej w Gorzowie Wlkp. podsumowali efekty wyjazdu. O celach współpracy zagranicznej Województwa Lubuskiego mówił członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Misja była okazją do nawiązania współpracy głównie w branży budowlanej. - Na tamtejszym rynku realizowane są ogromne inwestycje, firmy potrzebują sprzętu lub podwykonawców, w tym kierunku prowadziliśmy rozmowy - mówił Wiesław Kaniewski z firmy Kandub sp.z o.o. Z kolei Zbigniew Rudowicz z Zakładu Mechanicznego Mestil sp. z o.o. podkreślał, że nawiązane kontakty w przyszłości mogłyby zaowocować konsorcjum. Członek zarządu województwa lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak podziękował przedsiębiorcom za udział w wyjeździe i efektywne promowanie lubuskiego świata biznesu. - Pani marszałek Elżbieta Anna Polak wielokrotnie podkreślała, że celem misji jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, a temu niewątpliwie służy nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami. Wspieramy tym samym eksport naszych produktów i usług. Chcemy mieć co eksportować, dlatego ogromne pieniądze na innowacje w biznesie płyną także z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020 - mówił Tadeusz Jędrzejczak.

Kazachstan jest najsilniejszą i najbardziej rozwiniętą gospodarką wśród państw Azji Centralnej. Rząd Kazachstanu stara się przyciągać jak najwięcej inwestycji zagranicznych, stosując ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu biznesu. Ponadto Kazachstan to stabilna gospodarka i klimat polityczny oraz konkurencyjne położenie geograficzne i potencjał tras tranzytowych – nowy Jedwabny Szlak. Wejście na rynek Kazachstanu otwiera dostęp do konsumentów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, Azji Centralnej oraz Zachodnich Chin. W Kazachstanie przedsiębiorcy zagraniczni objęci są szczególną ochroną.

O misji

Pierwszego dnia nasi przedsiębiorcy zaprezentowali swoją ofertę kazachskim kontrahentom oraz m.in. szefowi Stowarzyszenia Firm Budowalnych Republiki Kazachstanu i Azji Centralnej, Panu Almanowi Zelgasowi Kakimowiczowi. Mogli również wysłuchać na jakie usługi i towary jest obecnie największe zapotrzebowanie na wciąż wschodzącym rynku Kazachstanu, przy szczególnym uwzględnieniu branży budowalnej.

Druga część spotkania to rozmowy z I Sekretarzem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Astanie Tomaszem Zapalskim, który przedstawił formalne strony funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku Kazachstanu oraz możliwości pomocy ze strony WPHI w rozpoczęciu ekspansji na ten rynek.

W drugim dniu misji lubuscy przedsiębiorcy wzięli udział w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym w Astanie. Forum rozpoczęło się od kolejnych spotkań B2B z firmami z Kazachstanu i okolicznych krajów azjatyckich organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Następnie przyszedł czas na sesję otwarcia podczas której przedstawiciele władz Polski i Kazachstanu przekazali perspektywy rozwoju dwustronnych kontaktów gospodarczych. Podczas tej sesji punktem kulminacyjnym było podpisanie kilku obustronnych umów o współpracy pomiędzy firmami, uczelniami i instytutami badawczymi.

Kolejnym elementem forum był udział w specjalistycznych panelach tematycznych poświęconych m.in. finansowaniu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, energetyce i przemysłowi wydobywczemu oraz współpracy regionalnej i rozwojowi infrastruktury. Największą popularnością wśród lubuskich firm cieszył się panel poświęcony energetyce.

Trzeci dzień lubuskiej misji gospodarczej do Kazachstanu minął naszym przedsiębiorcom pod znakiem wizyty na światowej wystawie Expo 2017 oraz udziale w dniu polskim organizowanym przy okazji imprezy. Jej tematem była energia przyszłości i był to temat przewodni pawilonów każdego z krajów. Polska promuje w szczególności czyste technologie węglowe i bogactwo polskich lasów.


Czwarty dzień lubuskiej misji gospodarczej do Kazachstanu rozpoczął nocny lot do największego miasta Kazachstanu i jego byłej stolicy – Ałmaty. Wszystko po to, aby wziąć udział w targach specjalistycznych Kazbuild 2017.

Targi Kazbuild to najważniejsza impreza dla branży budowlanej w Kazachstanie i jedna z większych w Azji Środkowo-Wschodniej, w 2016 r. w targach wzięło udział 329 wystawców z 24 krajów, w tym z Polski. Targi adresowane są przede wszystkim do firm reprezentujących m.in. następujące sektory: materiały budowlane, elektryka, materiały dekoracyjne, drzwi, okna, oświetlenie. Równolegle z targami Kazbuild odbywają się targi AquaTherm – targi dotyczące m.in. ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wody i ochrony środowiska. Wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w misji prowadzą swoją działalność właśnie w tej branży. W przypadku tych targów udział wzięło dodatkowo blisko 200 wystawców z 19 krajów.

Lubuskie firmy, które brały udział w misji gospodarczej do Kazachstanu:

Zakład Mechaniczny Mestil sp. z o.o. - Gorzów Wlkp. - obróbka mechaniczna, produkcja elementów metalowych, relokacja fabryk

Zakład Metalowo-Gumowy "Metal-Gum" Wenancjusz Buzuk – Zielona Góra - produkcja elementów metalowych i gumowych

AMP Sp. z o. o. – Chociule - Produkcja urządzeń termotechnicznych - piece próżniowe do hartowania i nawęglania próżniowego oraz tradycyjne piece atmosferyczne. Recykling molekularny odpadów.

Stahl-Mont Sp. z o.o. - Sp.k. – Słońsk - naprawa i konserwacja maszyn, relokacja obiektów przemysłowych, spawalnictwo przemysłowe, utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych

PHU Jamniuk – Słońsk - naprawa i konserwacja maszyn, relokacja obiektów przemysłowych, spawalnictwo przemysłowe, utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Sanitar Jan Kordacz – Gorzów Wlkp. - wykonywanie instalacji wod-kan, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji AMPERTECH Justyna Wesoły - Gorzów Wlkp. - projektowanie wykonywanie sieci i instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych

Lignapol S.C. – Skwierzyna - produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych - elementy meblowe, budowlane, trumny, brykiet

Kanbud sp. z o.o. – Gorzów Wlkp. - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, wykonywanie instalacji elektrycznych

Blok Form Design Marcin Fedro – Zielona Góra - projektowanie wnętrz, stoisk wystawienniczych wzornictwo przemysłowe

Misja gospodarcza do Kazachstanu na Astana EXPO zrealizowana została w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Informację przygotowali: Krzysztof Bortnowski, Paweł Hładki, K.Kozińska

Galeria zdjęć

Podsumowanie misji w Kazachstanie

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!