Szczegóły aktualności:

100 tys. na ratownictwo wodne

Joanna Relich | Warte uwagi | 05-10-2017

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 3 października 2017 roku podjął uchwałę w sprawie podania informacji o możliwości uzyskania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa lubuskiego.

 

Na realizację ww. zadania w budżecie Województwa Lubuskiego na 2017 rok zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł.

Ofertę należy złożyć w terminie 10 dni od dnia ukazania się ogłoszenia tj. do dnia 15 października 2017 roku osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty pod wskazany powyżej adres.

Informacje zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.bip.lubuskie.pl/drukuj/675/2397/Informacja_o_mozliwosci_uzyskania_dotacji_na_wsparcie_zadania_publicznego_z_zakresu__0D_0Aratownictwa_wodnego_na_terenie_wojewodztwa_lubuskiego_0D_0A/wersja/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!