Szczegóły aktualności:

Lubuskie promowało się w Brukseli

Dariusz Nowak | Współpraca Zagraniczna | 12-10-2017
Przez Trzy dni w Brukseli odbywała się XV edycja „Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast”. To największe wydarzenia w Europie dotyczące polityki regionalnej i miejskiej, w którym każdego roku bierze udział kilka tysięcy osób z różnych krajów. Współorganizatorem imprezy jest m.in. Województwo Lubuskie, które odpowiadało za jeden z oficjalnych warsztatów. Urząd Marszałkowski reprezentował członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

W ciągu czterech dni odbyło się ponad sto warsztatów, debat i seminariów. Uczestniczyli w nich przedstawciele władz regionalnych i lokalnych z całej UE, eksperci, naukowcy, a także przedsiębiorcy. Tegoroczne rozmowy skupiły się wokół hasła przewodniego wydarzenia, które brzmiało „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości” i dotyczyło trzech przewodnich obszarów tematycznych. Pierwszy z nich to budowanie odpornych miast i regionów. Drugi obszar to dzielenie się wiedzą w celu osiągnięcia wyników. Zaproszeni goście pochylili się też nad kwestią związaną z regionami i miastami jako inicjatorami zmian.

Wydarzenie stanowiło jednocześnie platformę komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Wszystko za sprawą zwiększenia świadomości decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki europejskiej. Eksperci, samorządowcy i przedsiębiorcy rozmawiali m.in. o przyszłości Unii Europejskiej, a co za tym idzie kolejnego wieloletniego budżetu UE po 2020 roku. Sporo miejsca poświęcono roli regionów i miast w tworzeniu nowej wizji Wspólnoty oraz wartości dodanej, jaką generuje polityka spójności we wszystkich regionach.

Jak co roku, Województwo Lubuskie aktywnie włączyło się w udział w „Europejskim Tygodniu” współorganizując wraz z partnerami – miastami i regionami z Polski, Holandii, Słowenii oraz Chorwacji jeden z oficjalnych warsztatów. Podczas wydarzenia na temat zrównoważonych, zielonych inicjatyw i projektów wspieranych z funduszy UE „Green sustainability in the Cohesion Policy” (11 października) głos zabrał Tadeusz Jędrzejczak, Członek Zarządu Województwa. Przedstawił on gościom lubuskie projekty z zakresu zarządzania odpadami oraz gospodarki wodnej.

Partnerzy z innych europejskich regionów i miast omówili projekty dotyczące gospodarki, zrównoważonej mobilności miejskiej, czy też zrównoważonego rozwoju obszarów zdegradowanych. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego udzielający wsparcia w ramach inicjatywy JASPERS, a także przedstawiciele programu URBACT.

W wydarzeniach „Europejskiego Tygodnia…” wzięli również udział radni województwa Józef Kruczkowski oraz Zbigniew Kołodziej.

Galeria zdjęć

Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli 2017

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!