Szczegóły aktualności:

X posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 10-10-2017
W dniu 10 października odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Tematem spotkania była aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów, stosowanych przy ocenie wniosków finansowanych zarówno w ramach EFRR i EFS, a także kryteriów oceny strategicznej projektów realizowanych w obszarze zielonogórskiego ZIT. Rozmowom przewodniczyła członek zarządu Alicja Makarska.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej), zgodnie z którą określone zostały definicje kryteriów wyboru projektów oraz warunków formalnych nastąpiła konieczność wprowadzenia zmian w zakresie przyjętych wcześniej kryteriów.
Z uwagi na to, a także mając na uwadze zmiany wytycznych horyzontalnych, aktualizacji uległy ogólne kryteria oceny formalno-merytorycznej, jak również kryteria oceny dla Działań/Poddziałań, dla których zaplanowano nabory jeszcze w 2017 roku.

Ponadto, na spotkaniu przedstawione zostały informacje nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji oraz przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.

Informację przygotowała: Monika Zielińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Galeria zdjęć

X posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!