Szczegóły aktualności:

O współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim

Marzena Toczek | Wydarzenia | 10-10-2017
Rozwój kierunku lekarskiego oraz utowrzenie kierunku kryminologia i ściganie przestępstw na Uniwersytecie Zielonogórskim to główne tematy rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z prof. Tadeuszem Kuczyńskim - rektorem uczelni.

Samorząd województwa wspiera uczelnie wyższe w regionie, zwłaszcza w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia. Uniwersytet Zielonogórski  otrzymał duże środki na otwarcie kierunku lekarskiego, a także psychologii i prawa. Celem takich działań jest dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb biznesu i oczekiwań młodych ludzi.
Wsparcie samorządu inwestycji związanych z utworzeniem kierunku lekarskiego i dostosowaniem infrastruktury UZ i Szpitala:
  • 30,2 mln zł - dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze do potrzeb kierunku lekarskiego (w tym – modernizacja zakładu patomorfologii, utworzenie ośrodka nauk medycznych podstawowych, przebudowa zakładu diagnostyki laboratoryjnej oraz pracowni badań mikrobiologicznych) – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego, budżet Miasta Zielona Góra
  • 6 mln zł – przeznaczono na pierwsze dwa lata funkcjonowania kierunku lekarskiego (umowa na pierwsze 2 mln zł została podpisana 26 sierpnia 2015 r.) – źródło finansowania – budżet województwa lubuskiego
  • 6,2 mln zł – modernizacja budynku F z przeznaczeniem na Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu – źródła finansowania – LRPO, budżet Województwa Lubuskiego
  • 350 tys. zł – wyposażenie Dziekanatu – źródło finansowania – budżet Województwa Lubuskiego
  •  3,8 mln zł – przygotowanie infrastruktury UZ pod potrzeby kierunku lekarskiego- źródło finansowania – LRPO
  • 8,5 mln zł – dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. do potrzeb szkolenia studentów wydziałów medycznych źródło finansowania – LRP

Samorząd wspiera także tworzenie bazy nauko-badawczej. I tak przy wsparciu środków unijnych poprzedniej perspektywy powstał m.in.Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. W obecnej perspektywie mocno wspierane są projekty innowacyjne i badawcze.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!