Szczegóły aktualności:

I Lubuski Sejmik Seniorów

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 16-10-2017
I Lubuski Sejmik Seniorów fot. Krzysztof Kubasiewicz

„Lubuskie – region spełniający oczekiwania Seniorów” to hasło I Lubuskiego Sejmiku Seniorów, który odbył się 16 października 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego. Obrady zainaugurowały XIX Lubuski Tydzień Seniora. Celem wydarzenia, którego inicjatorką jest marszałek Elżbieta Anna Polak było zmotywowanie osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym regionu oraz dzielenie się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem.

Zaproszenia do udziału, w imieniu marszałek Elżbiety Anny Polak i przewodniczącego sejmiku Czesława Fiedorowicza, zostały wysłane do stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz osób starszych w województwie lubuskim.

Spośród nadesłanych kandydatur Lubuska Społeczna Rada Seniorów wybrała 30 Radnych Seniorów: Czesław Apanasowicz, Helena Binicewicz, Maria Borkowska, Wojciech Brodziński, Bernard Chmiel, Kazimiera Chrzanowska,  Urszula Chudak, Regina Drgas, Zofia Głogowska, Krystyna Ilkowska, Tadeusz Jakubiak, Zbigniew Jankowski, Krystyna Klimaszewska, Edward Korban, Władysław Kozak, Lech Krychowski, Jerzy Łakomy, Stanisława Makarewicz, Regina Nowotna, Ryszard Popadiuk, Iwona Raksa, Maria Serafin, Tadeusz Sierżant, Krystyna Stachów, Włodzimierz Szopinski, Teresa Wilkowska, Krystyna Zaleska, Irena Zdunek, Kazimierz Zieliński, Henryka Żuk. 
W sesji nie uczestniczyli Lech Krychowski i Iwona Raksa.

Na początku głos zabrali: posłanka Krystyna Sibińska, która podziękowała za zaproszenie. – Cieszy mnie, że mogę uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Dziękuję wam za wasze doświadczenie, energię i zapał. Z całą pewnością możemy się od was uczyć tej aktywności. Cieszę się, że coraz częściej młode pokolenie współpracuje z seniorami przy różnych projektach – mówiła poseł.

Ks. Eugeniusz Jankiewicz nawiązał do słów, które pojawiły się podczas mszy w intencji seniorów. Odwołał się do sentencji „Wczoraj jest historią, jutro jest tajemnicą, dziś jest darem” – Niech każdy z was umie się tym „dziś” cieszyć i dzielić z innymi – powiedział.

Głos zabrał także radny Klaudiusz Balcerzak. – Nie ma ludzi starych, są tylko aktywni i nieaktywni. Nie wszyscy mogą być aktywni. Sejmik powinien pomyśleć o tych, którzy chcieliby być aktywni, ale nie mogą – mówił radny. Rdna Barbara Kucharska podziękowała wszystkim tym, którzy pracują z seniorami podkreślając jednocześnie, że od wielu lat pracuje z osobami w tym przedziale wiekowym.  
Gości w imieniu marszałek Elżbiety Anny Polak powitał wicemarszałek Romuald Gawlik. - Chcemy jeszcze wiele przekazać młodemu pokoleniu. To my jesteśmy spoiwem dla młodych i średnich pokoleń. Zależy nam na tym, by Radni Seniorzy opowiedzieli o swoich oczekiwaniach – mówił wicemarszałek.   

Obrady Sejmiku Seniorów odbyły się na wzór sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego - przy stole obrad zasiadło 30 Radnych Seniorów. Na początku wręczono zaświadczenia do pełnienia funkcji Radnego Seniora. W pierwszej kolejności głosowano nad porządkiem I Lubuskiego Sejmiku Seniorów, który został przyjęty (za 28 głosów). W trakcie obrad radni wybrali ze swojego grona Przewodniczącego I Lubuskiego Sejmiku Seniorów. Przewodniczącą została Urszula Chudak (za 27 głosów, 1 wstrzymujący). – Dziękuję za zaufanie i myślę, że nie zawiodę. To dla mnie wieki honor i zaszczyt – powiedziała Urszula Chudak.

Założenia polityki senioralnej w województwie lubuskim przedstawił wicemarszałek Romuald Gawlik. Zobacz prezentację

Przewodniczący Czesław Fiedorowicz omówił zadania Sejmiku Województwa Lubuskiego. – Radnych sejmiku jest 30, wybieranych w 5 okręgach. Radni reprezentują w sejmiku swoich wyborców. Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa – mówił przewodniczący Cz. Fiedorowicz.  W prezentacji ujęte zostały informacje dotyczące prezydium i kompetencji sejmiku, działalności radnych, odznaczeń i wyróżnień przyznawanych przez sejmik.  Zobacz prezentację

Radni Seniorzy obradowali w pięciu komisjach: komisja ds. zdrowia, komisja ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, komisja ds. aktywności społecznej, komisja ds., aktywności zawodowej, komisja ds. bezpieczeństwa. Główną rolą radnych, podczas prac w Komisjach, było zapoznanie się, zaopiniowanie i zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych.

Po pracach w komisjach odbyło się głosowanie nad przyjęciem Stanowiska Lubuskiego Sejmiku Seniorów w sprawie Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych. Zobacz treść stanowiska

Obradom przyglądali się radni województwa: Klaudiusz Balcerzak, Łukasz Mejza, Franciszek Wołowicz, Małgorzata Gośniowska-Kola, Anna Chinalska, Grażyna Dereń, Barbara  Kucharska, posłanki Katarzyna Osos i Krystyna Sibińska oraz ks. Eugeniusz Jankiewicz. W sejmiku uczestniczyli także samorządowcy, przedstawiciele Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Jakub Piosik oraz zastępca dyrektora Beata Kiecana, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Społecznej Izabela Kumor-Pilarczyk.

Odkrywamy lubuską krainę z babcią, dziadkiem

Podczas sejmiku rozstrzygnięto konkurs pod hasłem „Odkrywamy lubuską krainę z babcią, dziadkiem” organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Na konkurs wpłynęło 55 prac, w tym 40 prac dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 6-11 lat oraz 15 prac w przedziale wiekowym 12-16 lat.

Członkowie Komisji brali pod uwagę walory artystyczne oraz różnorodność ujęcie tematu. Komisja zakwalifikowała 54 nadesłanych prac – biorąc pod uwagę spełnienie wymogów formalnych.

Wyróżnionymi w przedziale wiekowym 6-11 lat zostali:

- pierwsze wyróżnienie - Hania Janicka, 10 lat

- drugie wyróżnienie – Arkadiusz Czajor, 10 lat

Wyróżnieni w przedziale wiekowym 12-16 lat:

- pierwsze wyróżnienie – Maja Dziadas, 12 lat

- drugie wyróżnienie – Amelia Bogdanowska, 14 lat

Uroczystość uświetnił koncert Jacka Borkowskiego.

Zdrowe Lubuskie

Podczas I Lubuskiego Sejmiku Seniorów Departament Ochrony Zdrowia przygotował stoiska w holu przed Salą Kolumnową:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze – badanie tlenku węgla w wydychanym powietrzu;

- MEDKOL – badanie ciśnienia, poziomu cukru we krwi;

- Zielonogórskie AMAZONKI – nauka samobadania piersi na fantomie, porady i konsultacje;

- Lubuskie Centrum Ortopedii w Świebodzinie – platforma do badania obciążenia stawów biodrowych i kolanowych;

- OSP z Jemiołowa, która otrzymała z budżetu województwa nowy defibrylator,   

- Stoisko zdrowe Lubuskie DZ, certyfikat zdrowego Lubuszanina – mini test o zdrowiu, informacja o projekcie Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom.

 

Ponadto przed urzędem odbyło się wspólne sadzenie cebulek żonkili w ramach Ogólnopolskiej Akcji Pola Nadziei, której głównym celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na los osób cierpiących i terminalnie chorych oraz stanowi symbol szerzenia idei bezinteresownej pomocy i okazania wsparcia drugiemu człowiekowi.

Urząd marszałkowski przekazał 8 tys. cebulek na rzecz hospicjum w ramach wsparcia akcji Pola Nadziei.

 

Galeria zdjęć

I Lubuski Sejmik Seniorów

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!