Szczegóły aktualności:

Okrągłe urodziny Instytutu Środowiska UZ

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 12-10-2017

Od 40 lat Instytut Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego kształci studentów z całej Polski. W tym czasie jego mury opuściło blisko 2800 żaków. Dziś (12.10) na uczelni rozpoczęła się międzynarodowa konferencja, której rozpoczęcie poświęcono właśnie uroczystym obchodom okrągłego jubileuszu działalności. W wydarzeniu wzięła udział Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Alicja Makarska.

W trakcie uroczystej sesji odsłonięto tablicę pamiątkowa Profesorów pracujących w Instytucie Inżynierii Środowiska od początku jego działalności. Drugą część obchodów zaplanowano na sobotę. Wtedy też odbędzie się zjazd absolwentów instytutu.

Kształcenie studentów

Kształcenie młodzieży w instytucie rozpoczęto w 1977 r., przyjmując 58 studentów. W czerwcu 1982 r., 18 z nich otrzymało dyplom magistra inżyniera. Od roku akademickiego 2007/2008 na Wydziale (dziś Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska) prowadzone są studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska.

Od początku kształcenia wypromowano ponad 2750 absolwentów przygotowanych do rozwiązywania zadań projektowych i eksploatacyjnych w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami.

Pracownicy

W okresie 40 lat istnienia kierunku w Instytucie Inżynierii Środowiska pracowało 96 pracowników dydaktycznych, 37 pracowników na stanowiskach technicznych i 6 na stanowiskach administracyjnych. W tym czasie 36 pracowników Instytutu uzyskało stopień naukowy doktora, 10 habilitację i 5 tytuł profesora.

Działania na rzecz regionu

Jednym z celów przyświecających uruchomieniu inżynierii środowiska w Zielonej Górze była aktywna praca na rzecz podmiotów gospodarczych, komunalnych i administracji regionalnej i lokalnej. Od samego początku pracownicy włączali się w rozwiązywanie problemów związanych z technologiami, instalacjami i obiektami związanymi z oczyszczaniem wody i ścieków, składowaniem i zagospodarowywaniem odpadów, ochroną środowiska przyrodniczego, a z czasem także rekultywacją terenów zdegradowanych.

Instytut z racji swojego umiejscowienia naukowego i dydaktycznego wpisuje się w wojewódzkie dokumenty o randze strategicznej, w tym:

  • Lubuską Regionalną Strategię Innowacji (LRSI) 2009-2015;

  • Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) 2020;

  • Strategię Rozwoju Polski Zachodniej (SRPZ) 2020;

  • Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRIWL).

Galeria zdjęć

Obchody 40-lecia Inżynierii Środowiska UZ

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!