Szczegóły aktualności:

Gaudeamus w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

Katarzyna Kozińska | Młodzież | 12-10-2017

Ponad 600 studentów zainaugurowało Rok Akademicki w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Ten rok to także rekordowa liczba żaków na kierunkach fizjoterapia i dietetyka, bo aż 198 i to w pierwszym naborze. Na utrzymanie obu kierunków uczelnia otrzymała dotację z budżetu Województwa Lubuskiego.

Zamiejscowy Wydział Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wlkp. Oferuje kształcenie na trzech kierunkach: wychowanie fizyczne, dietetyka i fizjoterapia. Pierwszy nabór na dietetykę na ZWKF w Gorzowie odbył się w zeszłym roku dość późno i przyszło zaledwie 30 studentów. Koszt kadry zwraca się przy 100 studentach, za którymi idzie państwowa dotacja. Na uruchomienie dietetyki potrzebna była więc pomoc samorządu. – W innym wypadku nie podjąłbym decyzji o utworzeniu kierunku – mówi rektor AWF prof. Dariusz Wieliński.
W tym roku rekrutacja zaskoczyła nawet władze uczelni. Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. przyjął 72 osoby na dietetykę, na fizjoterapii na studiach jednolitych naukę rozpoczną także 72 osoby, na studiach drugiego stopnia 54 osoby. W lipcu marszałek Elżbieta Anna Polak przekazała dotację w kwocie 200 tys. zł dla Wydziału. - To jest kontynuacja zadania, które podjęliśmy w 2016 r. w celu utworzenia nowego kierunku – dietetyki. Samorząd przyznał 200 tys. zł na rozpoczęcie i oczywiście trzeba te działania kontynuować. Chcemy wesprzeć wyposażenie laboratoriów, ale także zatrudnienie kadry na odpowiednim poziomie. Na ten moment możemy pozwolić sobie, aby wesprzeć te działania kwotą 200 tys. zł, po to aby nie zaprzepaścić tego, co udało się do tej pory zrobić – mówiła wtedy marszałek.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!