Szczegóły aktualności:

9. Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Justyna Milian | Interreg | 24-10-2017

W dniach 24-25 października w Zielonej Górze po raz 9. będzie obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

Pod głosowanie członków poddane będą projekty z III osi priorytetowej: "Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia". W rozmowach weźmie udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak. Łącznie zgłoszono 17 projektów. Cztery z nich nie przekroczyły wymaganej liczby punktów w ocenie, trzy zostały odrzucone formalnie. Pod obrady członków Komitetu poddane zostaną m.in. propozycje zmian w Regulaminie, w podręczniku Beneficjenta głównie w zakresie kryteriów procedury skargowej, kosztów personelu oraz ekspertów i usług zewnetrznych, wydatków na wyposażenie, oceny wniosku o dofinansowanie i jednostki kontraktująco-wypłacającej.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!