Szczegóły aktualności:

Brandenburgia – Polska - obrady Komitetu Monitorującego

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 24-10-2017
Dwa dni trwały 9. obrady Komitetu Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, które odbyły się w Zielonej Górze. Pod głosowanie członków poddane były projekty z III osi priorytetowej: "Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia".
Łącznie zgłoszono 16 projektów. Cztery z nich nie przekroczyły wymaganej liczby punktów w ocenie, trzy zostały odrzucone formalnie. Pod obrady członków Komitetu poddane zostały m.in. propozycje zmian w Regulaminie, w podręczniku Beneficjenta głównie w zakresie kryteriów procedury skargowej, kosztów personelu oraz ekspertów i usług zewnetrznych, wydatków na wyposażenie, oceny wniosku o dofinansowanie i jednostki kontraktująco-wypłacającej.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!