Szczegóły aktualności:

Radni na Kongresie Przedsiębiorczości

Jarosław Rodziewicz | Aktualności | 27-10-2017

Czy naukowcy i przedsiębiorcy to środowiska niedopasowane? Co musi się stać, by innowacyjne firmy powstawały i rozwijały swój potencjał w Polsce? Czy bardziej potrzebny jest do tego pomysł czy pieniądze? Na te pytania odpowiadali uczestnicy głównego panelu dyskusyjnego, otwierającego V Polski Kongres Gospodarczy – Lubuskie 2017.

Materiał filmowy

Kongres otworzyła marszałek Elżbieta Anna Polak. - Bardzo na Państwa liczę, bo chcemy uczyć się od najlepszych - powiedziała. - My tutaj w regionie lubuskim podjęliśmy bardzo odważną misję: budujemy zieloną krainę nowoczesnych technologii. Zieloną krainą w Dorzeczu Odry już jesteśmy, jechaliście do nas na pewno albo szlakiem wina i miodu, albo szlakiem kościołów drewnianych, po drodze mijając 252 zamki, pałace i dwory. To drugie, nowoczesne technologie, są wciąż jeszcze przed nami. Nie należymy tutaj do prymusów. Dlatego postanowiliśmy porozmawiać z Wami, podzielić się doświadczeniami, żeby łatwiej nam było sprostać wyzwaniom. Odrobiliśmy zaległości, wybudowaliśmy infrastrukturę, parki naukowo-technologiczne. Wyznaczyliśmy sobie inteligentne specjalizacje regionu: zdrowie i jakość życia, biogospodarka, branże tradycyjne, które chcemy, żeby były innowacyjne. Ale chcemy iść dalej. Bo tak jak powiedział Steve Jobs, tylko ci, którzy są tak odważni, żeby pójść dalej, dowiedzą się jak daleko można zajść.

Prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości Wojciech Pomarański podkreślił, że kongres odbywa się co roku w różnych częściach Polski, bo ma on łączyć trzy elementy: naukę, biznes i samorząd. - Bez tych elementów nie jesteśmy w stanie tworzyć innowacji i inwestować. Dla nas najistotniejsza jest synergia nauki z biznesem, przy wsparciu samorządu - powiedział.

W murach Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczestników przywitał prof. Andrzej Pieczyński, prorektor ds. rozwoju UZ. - Przedsiębiorczość w takim ujęciu to też i nauka, to też i kształcenie, to też komercjalizacja badań naukowych. Dlatego uważam ze w tym ciągu Uniwersytet Zielonogórski stanowi bardzo ważne ogniwo tego procesu gospodarczego - podkreślił prof. Pieczyński, który wziął również udział w panelu otwierającym Kongres, razem z marszałek Polak, senatorem RP Waldemarem Sługockim, przewodniczącym Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Januszem Jasińskim oraz członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysławem Cieszyńskim. Podczas panelu – prowadzonego przez dziennikarza ekonomicznego Polsat News Przemysława Talkowskiego - dyskutowano o gospodarce opartej na wiedzy i wyzwaniach dla państwa w XXI wieku. Co zrobić, by innowacyjne firmy powstawały w Polsce i zdobywały rynki nie tylko krajowe ale i zagraniczne? – Nie tylko mamy strategię rozwoju województwa, nie tylko mamy cel, ale mamy też kasę, żeby ten cel osiągnąć – powiedziała marszałek. – Mamy kasę na takie pomysły i działania, które można określić jako innowacyjne. Właśnie teraz, w tej perspektywie finansowej, możemy mówić o autentycznym transferze wiedzy naukowej do biznesu.

Wśród przykładów innowacyjnych firm w regionie, marszałek wymieniła LfC, firmę z branży implantów medycznych, która jest autorem wielu wynalazków, m.in. produktu medycznego o nazwie „lubuskie zęby rekina”. – Dlatego wśród naszych inteligentnych specjalizacji jest zdrowie i jakość życia. Mam nadzieję, że będzie więcej wynalazków w tym obszarze – powiedziała marszałek. – Jako samorząd wspieramy nowe kierunki studiów na lubuskich uczelniach, mamy instytuty naukowo-badawcze, uczelnia kształci nie tylko lekarzy, prawników, psychologów, ale także informatyków, specjalistów robotyki. Tak naprawdę od ludzi później zależy jaki będzie biznes i czy sprostamy wyzwaniom przyszłości.

Janusz Jasiński zauważył, że w Polsce przedsięwzięcia innowacyjne są finansowane głównie przez przedsiębiorstwa zagraniczne. – Do tej pory atutem Lubuskiego była geografia, czyli położenie przy granicy. Jeżeli jednak nie powstaną kluczowe inwestycje strukturalne, to możemy podzielić los landów wschodnich w Niemczech. I to jest nasze największe zagrożenie.

J. Jasiński przypomniał o szansie dla Lubuskiego, jaka pojawia się przy okazji planów eksploatacji miedzi w regionie, który wpisuje się zarówno w politykę zrównoważonego rozwoju, jak i w trend tworzenia nowoczesnych innowacyjnych technologii. – Niestety, ten projekt, z różnych politycznych powodów, od wielu lat jest wsadzony do „zamrażarki” – dodał.

Senator Waldemar Sługocki podkreślił szanse, jakie pojawiły się 1 maja 2004 r., z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i rozpoczęcia transferu dużych środków europejskich do Polski. – Zmieniała się oczywiście wielkość transferowanych środków w poszczególnych perspektywach finansowych, ale zmieniały się też priorytety rozwojowe – mówił. – W dobie kryzysu z lat 2008-2010 wzrost gospodarczy mierzony wielkością PKB, wzrósł dzięki interwencji europejskiej o ok. 1,5 proc. Dzięki temu mogliśmy w Polsce realizować szereg inwestycji, bo mieliśmy zagwarantowany duży strumień środków europejskich.

Senator zwrócił też uwagę na zmianę ilościową i jakościową, jeśli chodzi o innowacyjność polskiej gospodarki. Chodzi o strukturę wydatków z funduszy europejskich na gospodarkę w latach 2004-2006, później w latach 2007-2013 i obecnie do roku 2020. Początkowo pieniądze unijne trafiały na likwidowanie opóźnień cywilizacyjnych Polski, później na coraz bardziej innowacyjne sektory gospodarki, a obecnie na komercjalizację wiedzy naukowej i transfer nauki akademickiej do praktyki przemysłowej. – Zmiana ilościowa jest więc tutaj mniej ważna, liczy się przede wszystkim zmiana jakościowa – podkreślił senator.

Kongres to 27 paneli dyskusyjnych, które obejmują najistotniejsze kwestie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym. Porozmawiamy o sile polskich innowacji, szkolnictwie wyższym, energetyce, medycynie, funduszach unijnych w perspektywie 2014-2020, rynku mieszkaniowym w Polsce, współpracy biznesu oraz samorządów, społecznej odpowiedzialności biznesu, czy komercjalizacji badań. Najważniejszym celem wydarzenia jest stworzenie platformy porozumienia i wymiany doświadczeń dla polskich przedsiębiorców, naukowców i samorządowców.

Zobacz AGENDĘ

W skład Rady Programowej Kongresu wchodzą:

- Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego

- Dariusz Rosati - poseł do Parlamentu Europejskiego

- dr hab. Waldemar Sługocki – senator RP, ekspert ds. polityki regionalnej

- prof. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński – prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego

- prof. Paweł Rowiński - wiceprezes Polskiej Akademii Nauk

- dr Alicja Adamczak - prezes Urzędu Patentowego RP

- Wadim Tyszkiewicz – prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego, prezydent Nowej Soli

- Radosław Grech  - prezes zarządu Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

- Janusz Jasiński - prezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej

- Jerzy Korolewicz – Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej

- Dariusz Przybyłek – prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

- Wojciech Szefner – prezes zarządu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku

Udział w Kongresie potwierdzili radni Województwa Lubuskiego oraz m.in. Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. Dariusz Rosati – poseł do Parlamentu Europejskiego, dr hab. Waldemar Sługocki – senator RP, były wicemister Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, profesor nauk ekonomicznych Danuta Maria Hübner – polska ekonomistka i polityk, Tomasz Pisula – prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Przemysław Cieszyński – członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Mariusz Pawlak – główny ekonomista Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Piotr Bujak – główny ekonomista PKO BP, prof. Marian Zembala – dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP, Jerzy Dudek - były bramkarz reprezentacji Polski i największych europejskich klubów piłkarskich. Prezesi największych polskich spółek w tym m.in. IKEA Industry, Orange, PGNiG, Żywiec Zdrój, Mokate, Rockwool, National Geographic, PLL LOT.

Wśród prowadzących panele pojawią się znane osobowości telewizyjne i prasowe: Przemysław Talkowski, Karolina Szostak, Marek Czyż, Joanna Brodzik, Jakub Porada oraz Jacek Pochłopień.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polska Izba Ekologii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Pracodawcy RP, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!