Szczegóły aktualności:

Spotkanie z Konsul generalną Niemiec

Jarosław Rodziewicz | Aktualności | 27-10-2017

25 października br. w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosława Marcinkiewicza z nową Konsul generalną Niemiec we Wrocławiu Urlike Knotz. Rozmowa dotyczyła współpracy polsko-niemieckiej i funkcjonowania samorządów.

Urlike Knotz ur. w Augsburgu, dorastała w Monachium. W swojej karierze zawodowej pracowała m.in. w Federalnym Biurze Handlu Zagranicznego, Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ambasadzie w Madrycie, Bratysławie, Algierze, Skopje, Sarajewie, Republice Mołdawii, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Holandii. Rozmowy nowej Konsul z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosławem Marcinkiewiczem dotyczyły pracy i roli Sejmiku Województwa Lubuskiego, głównych zadań Sejmiku, Zarządu Województwa, współpracy zagranicznej, krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjonowania administracji samorządowej w Polsce.

 

Zdjęcie i tekst: Katarzyna Kozińska

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!