Szczegóły aktualności:

9. Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Justyna Milian | Interreg | 27-10-2017

W dniach 24-25 października w Zielonej Górze po raz 9. obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

W dniach 24-25 października w Zielonej Górze po raz 9 obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Pod głosowanie Członków poddane były projekty z III osi priorytetowej (Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia). Łącznie zgłoszono 16 projektów. Trzy z nich nie przeszły oceny formalnej, cztery projekty nie przekroczyły wymaganej liczny punktów w ocenie.

Wartość przewidziana w naborze to 6 mln Euro. Komitet do dofinansowania wybrał 8 projektów, ocenianych zgodnie z lista rankingową. Alokacja przewidziana w naborze została praktycznie wyczerpana po 6 projekcie, jednak KM postanowił zredukować kwotę dofinansowania, by zatwierdzić projekt 7, 8 i 9. Projekt 5 został całkowicie usunięty z listy rankingowej, gdyż warunki jego nie wpisały się politykę kształcenia w Niemczech. Warunkiem przyjęcia projektu numer 7 była redukcja wnioskowanej przez partnerów kwoty z 2.607,221,22 Euro do 700,000,00 Euro. Warunkiem przyjęcia projektu numer 8 była redukcja wnioskowanej przez partnerów kwoty z 1.551,047,13 Euro do 1.264,798,17. Warunkiem przyjęcia projektu numer 9 była redukcja wnioskowanej przez partnerów kwoty z 795.794,06 Euro do 648.928,12. Łączna wartość zatwierdzonych projektów to ponad 6,209,154,00 Euro.

- Są to środki dla uczniów, studentów i dla instytucji okołobiznesowych, które wspomagają rozwój gospodarczy. Pieniądze w ramach osi będą przeznaczone na szkolenia na uniwersytetach, w stowarzyszeniach, to także wymiana doświadczeń między szkołami po obu stronach granicy. W ramach tej osi będą także realizowane projekty inwestycyjne, powstaną nowe pracownie, jednostki badawcze. Pieniądze z Interregu będą przeznaczone również na wydawnictwa i polsko-niemieckie konferencje – mówił podczas spotkania z dziennikarzami członek zarządu województwa lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak.

Jednym z najważniejszych celów III Osi Priorytetowej Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 jest modernizacja szkolnictwa zawodowego, inwestycje w pracownie, ale także w podnoszenie kwalifikacji Polaków i Niemców.

- W całym programie było trochę opóźnień, ale dzięki dobrej współpracy Zarządu Województwa z rządem Brandenburgii, dostosowaniach we Wspólnym Sekretariacie, udało się przeprowadzić nabory i wyłonić najlepsze projekty. Obecnie pracujemy np. nad zmianami przepisów, które umożliwią stosowanie podobnych procedur po obu stronach granicy, co jest bardzo istotne w realizacji projektów, np. w ratownictwie medycznym, szpitalach. Do końca października trwa nabór projektów  w ramach IV Osi Priorytetowej – integracja mieszkańców i współpraca administracji, a od lutego do 30 kwietnia 2018r. będzie prowadzony nabór w ramach I Osi Priorytetowej - wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego programu – mówił T.Jędrzejczak.

Konferencja prasowa odbyła się w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Galeria zdjęć

Konferencja prasowa dotycząca Programu Interreg VA w Gorzowie Wlkp.

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!