Szczegóły aktualności:

Nabór dla projektów regularnych w ramach I osi Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Justyna Milian | Interreg | 31-10-2017

w dniu 2. października 2017 r. otwarty został nabór dla projektów regularnych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014 - 2020, nabór potrwa do 30 listopada 2017 r.

Nabór dla projektów regularnych w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

  • Czas trwania naboru: 02.10.2017 – 30.11.2017
  • obejmuje I Oś Priorytetową (OP) Programu:

OP I Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.

 

Dofinansowaniu podlegają projekty na rzecz ochrony przyrody, zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że preferowane będą projekty, w przypadku których proporcja nakładów budżetu do generowanej liczby wskaźników programowych będzie korzystniejsza, a ich czas wdrażania nie będzie dłuższy niż 24 miesiące.

 

Środki z Europejskiego Funduszu Regionalnego przeznaczone do dyspozycji wnioskodawców tych naborów to kwota 7 mln EUR!

Szczegółowe warunki naborów oraz pomocne dokumenty i link do generatora wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej programu: www.plsn.eu, w zakładce „Ogłoszenia o naborze”.

 

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!