Szczegóły aktualności:

Nabory PARP – Wsparcie dla przedsiębiorców

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 08-11-2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do ubiegania się o wsparcie z Funduszy Europejskich. Obecnie trwa kilkanaście naborów wniosków, a beneficjenci mogą się starać m.in. o uzyskanie bonu na innowacje dla sektora MŚP. Pomoc została również przewidziana dla sektora badań, ułatwień w zakresie dostępu do rynków kapitałowych, ochrony własności przemysłowej czy zakup proinnowacyjnych usług doradczych. Przewidziano także wsparcie dla start-upów i wzmocnienie branży meblarskiej za pośrednictwem grantów.

 

Dla większości z naborów przeznaczono dłuższy czas aplikowania, wyznaczając krańcowe daty na styczeń i luty 2018 roku. Jednocześnie PARP zachęca wnioskodawców do zapoznania się dotychczas zrealizowanymi webinariami. Są to materiały wideo w przystępny sposób przybliżające informacje potrzebne dla ubiegania się o środki z agencji.

Całość dotychczas zrealizowanych materiałów znajduje się na stronie http://www.parp.gov.pl/pife-video oraz na stronie PARP-u na serwisie youtube https://www.youtube.com/user/parpgovpl/featured

Informację przygotował Sergiusz Łukasiewicz

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!