Szczegóły aktualności:

Turystyka historyczna nie ma granic

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 08-11-2017
W regionie lubuskim znajduje się prawie 4 tys. zabytków, co sprawia, że pod względem ich liczby województwo znajduje się na ósmym miejscu w Polsce. To m.in. pałace, zamki, dwory, folwarki oraz parki pałacowe. Nasze województwo to obszar szczególnie bogaty w historyczne obiekty pałacowe, parki przypałacowe, elementy infrastruktury związane z działaniami wojennymi a także w liczne tradycje będące, z jednej strony, dziedzictwem tych terenów, a z drugiej strony dziedzictwem naszych zróżnicowanych kulturowo przodków, przybyłych tutaj kilkadziesiąt lat temu. Nawet w najmniejszym miasteczku czy wsi można znaleźć ciekawe historycznie obiekty.

Jak wykorzystać ich potencjał turystyczny?

Możliwości wspólnych działań promocyjnych i strategii - również w kontekście transgranicznym - ma dać „Klaster Turystyki Historycznej”.

Nowy polsko-niemiecki klaster o turystyce historycznej w polsko-brandenburskim obszarze granicznym ma powstać w ramach projektu „EuRegioNet – Internacjonalizacja Sieci i Klastrów”, który realizują: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” wraz z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wlkp., Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą i Centrum Innowacji i Technologii w Forst.

Założenia projektu przedstawiono w trakcie konferencji, która dobyła się we wtorek 7 listopada br. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrz.

Tematyka współpracy oraz możliwości dla turystycznego rozwoju ważniejszych grup obiektów turystycznych zostały przedstawione podczas paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych gości. Dyskutowano na temat: pałaców i zamków, fortyfikacji i umocnień oraz historii i tradycji winiarstwa po obu stronach Odry.

W Lubuskiem jest około 250 obiektów architektury rezydencjonalnej. To m.in. Pałac Książęcy w Żaganiu (rezydencja wzniesiona na rozkaz księcia Albrechta Wallensteina w XVII w., to jedna z najokazalszych budowli barokowych w Polsce, otoczona urokliwym parkiem), Pałac w Mierzęcinie (zbudowano w latach 1861 – 1863 z inicjatywy Roberta Friedricha von Waldow, w latach 1999 - 2001 staraniem nowych właścicieli gmach pałacu poddano gruntownej renowacji), Zamek Królewski w Międzyrzeczu (wzniesiony w ok. 1350 r. przez króla Kazimierza Wielkiego w miejscu grodu z IX w., zamek jest otoczony fosą, wokół znajduje się także park z XIX w.), wczesnobarokowy pałac w Zaborze, XVIII-wieczny pałac w Wiechlicach, w którym rezydowały wojska francuskie z Napoleonem na czele, późnobarokowy pałac w Bojadłach czy zamek w Łagowie zbudowany przez Joannitów w 1350 r.

Od tego roku Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego prowadzi kampanię promującą lubuskie zamki, pałace i dwory. - Dziedzictwo kulturowe regionu lubuskiego jest niesłychanie bogate, ale wymaga gruntownej rewitalizacji. Przykładem może być pałac w Zaborze. Dzięki funduszom z budżetu województwa lubuskiego udało się wykonać elewację, wiernie odwzorowaną historycznie. W pałacu w Zaborze mieści się centrum leczenia dzieci i młodzieży, ale obiekt już niedługo będzie dostępny dla wszystkich, bo z dziedzińca do remontowanej Sali Kryształowej będzie prowadziła specjalna winda – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Informację przygotował: Paweł Kozłowski

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!