Szczegóły aktualności:

Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 09-11-2017

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „POMOST” w Świebodzinie decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymało wsparcie w wysokości 6.900 zł na zadanie pn.: „Rozwiązywanie problemu uzależnień osób bezdomnych województwa lubuskiego – część II”, które realizowane będzie w okresie od 20 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Zadanie zgłoszone przez podmiot spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach zadania publicznego Stowarzyszenie ma na celu kontynuację terapii uzależnień i profilaktykę alkoholową dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób bezdomnych z terenu województwa lubuskiego (powiat międzyrzecki i świebodziński). Tym samym we wniosku oferent nadmienia, że wsparcie terapeutyczne w okresie od sierpnia do września 2017 r. otrzymało dotychczas łącznie 25 osób.

Nadal zadanie obejmie grupę docelową 25 osób bezdomnych (mężczyzn), zagrożonych wykluczeniem społecznym. Oferent zakłada, że będą to osoby, które uczestniczyły w I etapie terapii, zainteresowane dalszym udziałem, ale również osoby, które po raz pierwszy będą uczestniczyć w projekcie. W ramach zadania przewidziane jest 50 godzin zajęć indywidualnych oraz 40 godzin zajęć grupowych z terapeutą, które wnioskodawca zakłada sfinansować z dotacji. W ramach wolontariatu wykazano pracę koordynatora projektu, odpowiedzialnego za m.in. za proces rekrutacji, sporządzenie dokumentacji projektowej oraz pracownika socjalnego, mającego za zadanie wzmocnienie w uczestnikach umiejętności prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.bip.lubuskie.pl/189/2420/Oferta_Stowarzyszenia_na_Rzecz_Edukacji__E2_80_9EPOMOST_E2_80_9D_w_Swiebodzinie/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!