Szczegóły aktualności:

Nabory w ramach programów Interreg

Dariusz Nowak | Interreg | 09-11-2017

Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski. W związku z trwającymi naborami wniosków Interreg Europa Środkowa (do 25 stycznia 2018 r.) i Interreg Region Morza Bałtyckiego (do 9 kwietnia 2018 r.) Ministerstwo Rozwoju przygotowało formularze ułatwiające poszukiwanie partnerów/dołączenie do tworzonego projektu.

O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, JST wszystkich szczebli, agencje i centra rozwoju, instytucje otoczenia biznesu, porty lotnicze, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, parki krajobrazowe, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorstwa i inne instytucje.

Należy zaznaczyć, że trwające obecnie nabory mogą stanowić ostatnią szansę na uzyskanie wsparcia z powyżej wspomnianych programów w latach 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o naborach są zawarte na stronach https://europasrodkowa.gov.pl/ oraz http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/3-nabor-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego/

Formularz dla Interreg Region Morza Bałtyckiego
Formularz dla Interreg Europa Środkowa

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!