Szczegóły aktualności:

Kongres Towarzystw Niemiecko-Polskich

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 09-11-2017

Od lat udowadniają, że granice istnieją tylko na mapie. W dniach 10-12 listopada w Poczdamie odbędzie Kongres Towarzystw Niemiecko-Polskich. Organizacja od lat działa na rzecz dialogu pomiędzy narodami i kulturami w Europie, zmierzając m.in. do pogłębienia stosunków polsko-niemieckich. Urząd Marszałkowski będzie reprezentował członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Tegoroczny kongres rozpocznie się w piątek (10.11). Pierwszego dnia goście z Polski i Niemiec będą dyskutowali o sytuacji w Europie i możliwościach rozwiązania istniejących problemów. W programie wydarzenia znalazło się również miejsce na debatę nad polityką językową oraz warsztaty z zakresu pozyskiwania środków unijnych, a także współpracy w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.

Jednym z głównych punktów Kongresu będzie przyznanie Nagrody Dialogu. Laureaci tego konkursu wyłaniani są od 2005 roku. Na wyróżnienie mogą liczyć osoby, instytucje, inicjatywy, projekty medialne oraz redakcje, które szczególnie angażują się w dialog międzynarodowy i międzykulturowy w Europie oraz działają na rzecz pogłębiania stosunków niemiecko-polskich.

Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich

Organizacja powstała w 1986 r. Jej celem jest stworzenie wspólnej przestrzeni dla wielu osób i organizacji działających na rzecz stosunków niemiecko-polskich w dziedzinie polityki, mediów, kultury, gospodarki i nauki oraz zapewnienie im lepszych warunków do komunikacji. Tę wyjątkową sieć tworzy ponad 50 Towarzystw Niemiecko-Polskich liczących około 3700 członków i wielu partnerów, którzy aktywnie działają w miastach, gminach i regionach.

Przewodniczącym Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich jest Dietmar Nietan, członek Bundestagu. Wcześniej funkcję tę pełniła dr Angelica Schwall-Düren. Związkowi doradza kuratorium kierowane przez byłą przewodniczącą Bundestagu dr Ritę Süssmuth.

Od czasu założenia Związku ukazało się już ponad 100 numerów dwujęzycznego magazynu DIALOG oraz ponad 30 pozycji książkowych o tematyce niemiecko-polskiej. Ponadto organizowane są kongresy i konferencje Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich, wieczory autorskie, fora dyskusyjne, sympozja, wystawy czy koncerty, które Związek organizuje we współpracy z niemieckimi i polskimi instytucjami oraz z Towarzystwem Niemiecko-Polskim w Berlinie.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!