Szczegóły aktualności:

11 listopada - byliśmy razem

Paweł Tyl | Aktualności | 11-11-2017
11 listopada br. obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji w regionie odbyło się wiele wydarzeń patriotycznych - m.in. widowiska plenerowe, inscenizacje, wykłady, koncerty. W uroczystościach udział wzięli Radni Województwa Lubuskiego.

Zielona Góra – w uroczystościach udział wziął Przewodniczący Sejmiku Czesław Fiedorowicz

Od godz. 16.00

- Zarys Powstania Wielkopolskiego

Seminarium popularno-naukowe (Lubuski Teatr I poziom)

- „Degustacja żołnierskiej strawy”

Punkt powstańczy Muzeum Etnograficznego w Ochli (namiot przy Teatrze)

- „Skrzynka Powstańcza” – konkurs

Punkt powstańczy Muzeum  Etnograficznego w Ochli (namiot przy Teatrze)

- Koncert Muzyki Patriotycznej

Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej pod kierownictwem Czesława Grabowskiego

(scena koło teatru)

 

Godz. 17.30 - Sen o Niepodległej

Widowisko plenerowe (scena koło teatru)

Występują: aktorzy Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, Orkiestra Filharmonii Zielonogórskiej, Orkiestra Wojskowa 11. Lubuskiej Dywizji Pancernej w Żaganiu, aktorzy Fundacji „Asocjacja 2006” z Poznania, „Glinoludy” z Bolesławca, aktorzy Teatru Terminums a Quo z Nowej Soli, pracownia Teatru Tańca z Domu Harcerza w Zielonej Górze, dziecięcy zespół wokalny z SP 7 w Zielonej Górze oraz „warsztatowicze” z Lubuskiego Teatru (dzieci i młodzież ze szkół zielonogórskich). Widowisku towarzyszyć będą prezentacje multimedialne przybliżające historię walk niepodległościowych narodu polskiego.


W uroczystościach w Gorzowie Wlkp. samorzad reprezentował Wiceprzewodniczący Sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.

godz. 16.00 - Przemarsz Grupy Rekonstrukcyjnej

ulice Gorzowa (Stary Rynek – ul. Bolesława Chrobrego – ul. Józefa Wybickiego – ulica Estkowskiego – Aleja Konstytucji 3 Maja – ul. Sikorskiego – Stary Rynek)

 

godz. 16.30 „Niepodległa – przybycie”

Widowisko Słowno-Muzyczne (Stary Rynek)

Wezmą w nim udział aktorzy gorzowskiego teatru, zespół muzyczny, młodzież ze Studia Teatralnego, chór Cantabile oraz grupa rekonstrukcyjna. Fabuła będzie inspirowana m.in. wspomnieniami repatriantów pochodzących z Ziem Wschodnich. Spektakl będzie artystyczną syntezą najważniejszych wydarzeń minionego stulecia. W jego trakcie grupa rekonstrukcyjna będzie częstowała staropolskim żurem.

godz. 17.30 – Ciepły Poczęstunek

(Stary Rynek)Przypomnijmy, marszałek Elżbieta Anna Polak powołała Komitet Honorowy ds. organizacji lubuskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. - Uważam, że to był strzał w dziesiątkę, ponieważ członkowie mojego komitetu bardzo się zaangażowali. Mamy teraz prawdziwą eksplozję pomysłów, które już są w trakcie realizacji - podkreśla marszałek. Obchody ruszają już 11 listopada br. w 99. rocznicę niepodległości, by kulminacja przypadła za rok.

Zobacz skład Komitetu


Obchody maja trwać cały rok a ich celem ma być włączenie mieszkańców do radosnego świętowania, by odejść od sztampowego składania wieńców i wiązanek kwiatów – podkreśla marszałek, przypominając coroczne obchody 11 listopada organizowane przez Urząd Marszałkowski, w ramach których odbywają się turnieje szachowe, kawiarenki z piosenkami patriotycznymi, rozdawane są orzełki, biało-czerwone kotyliony itp. - Zaprosiliśmy do komitetu honorowego wszystkie środowiska w naszym regionie, poprosiłam dyrektorów jednostek i instytucji kultury podległych zarządowi województwa, by przedstawili propozycje wydarzeń, które zamierzają zorganizować w ramach obchodów – mówi marszałek (zestawienie propozycji – poniżej).

Filharmonia Zielonogórska im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze przygotowuje cykl koncertów tematycznie związanych z tym wydarzeniem.  W repertuarze znajdą się utwory wielkich mistrzów m.in. Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Mieczysława Karłowicza a zwłaszcza Ignacego Jana Paderewskiego - pierwszego premiera rządu niepodległej Polski a także ministra spraw zagranicznych. Filharmonia Zielonogórska planuje również  wykonanie koncertów zagranicznych  m.in.  we Frankfurcie nad Odrą, Cottbus, Verden, Soltau, Dreźnie,  we Lwowie. W repertuarze znajdą się utwory,  których głównym przesłaniem będą akcenty i motywy niepodległościowe w polskiej muzyce.

Teatr Lubuski w Zielonej Górze planuje lekcje obywatelskie (wkład historyczny oraz projekcje nagrań historycznych) wzbogacone czytaniami performatywnymi  (inscenizowane sceny historyczne z udziałem aktorów pod opieką reżyserską dyr. R. Czechowskiego) od 7 listopada -10 listopada – 4 lekcje. Ponadto planowany jest happening plenerowy – roboczy tytuł „Marszałek Piłsudski na czele wojskowej parady” (pieśni patriotyczne, utwory literackie związane z wydarzeniem przy współudziale aktorów Teatru Lubuskiego, uczestników warsztatów teatralnych oraz aktorów teatrów ulicznych. Przewidywany współudział muzyków Filharmonii Zielonogórskiej – 11 listopada.

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim wspólnie z Wojewódzką Biblioteka Publiczną w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowym Oddział w Gorzowie Wielkopolskim oraz Akademią Gorzowską, zamierza zorganizować sympozjum poświęcone 100-leciu odzyskania niepodległości. Hasło sympozjum „Polonia Mater Nostra Est”. Planuje zorganizować wystawę poświęconą motywom godła narodowego w polskiej świadomości zbiorowej (wizerunki godła w przestrzeni publicznej, numizmaty, medale, okolicznościowe pamiątki, wizerunki godła w funkcjonowaniu codziennym instytucji publicznych i organizacji  społecznych).

Regionalne Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze planuje m.in. obchody Jubileuszu 65-lecia Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca - koncerty w różnych miejscach naszego regionu, także podczas 11 listopada.

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. w maju 2018r. przygotuje dla młodzieży premierę „Pana Tadeusza” w reżyserii Rafała Matusza. Epopeja narodowa Adama Mickiewicza, jeden z najważniejszych tekstów polskiej literatury, posłuży jako punkt wyjścia do rozmowy z dzisiejszą młodzieżą na temat różnych oblicz polskiego patriotyzmu, zarówno w  kulturze, jak i życiu codziennym; w 2018r. w repertuarze będzie obecne „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, utwór, który wciąż pozostaje aktualną wykładnią na temat polskiego społeczeństwa i historii. Dokładnie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, czyli 11 listopada 2018r. uroczyście zainaugurują XXXV Gorzowskie Spotkania Teatralne specjalnie na tę okazję przygotowaną premierą, która tematycznie będzie związana z problematyką niepodległościową i patriotyczną (np. „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” Wojciecha Bogusławskiego, „Chryje z Polską, czyli rzecz o Stanisławie Wyspiańskim” Macieja Wojtyszki, „Marszałek Józef Piłsudski” Kazimierza Kurka).

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze będzie organizować Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze (listopad-grudzień 2017 r.) - poetyckie spotkanie poświęcone poezji niepodległościowej dotyczącej 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Ponadto planowana jest konferencja oraz wystawa dotycząca „Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Będzie to konferencja o charakterze popularnonaukowym skierowana do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką Powstania Wielkopolskiego.

Do grona prelegentów zaproszeni zostaną zarówno historycy Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także przedstawiciele Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Poruszą oni wybrane aspekty Powstania Wielkopolskiego, ukazując jego rolę i znaczenie w skali ogólnokrajowej i regionalnej.

Przy współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego podjęte zostaną także inne działania edukacyjne, między innymi w gmachu Biblioteki zostanie zaprezentowana wystawa.

Na 11. dwustronnych, kolorowych planszach, przedstawiona zostanie cała historia Powstania Wielkopolskiego – od przyjazdu Ignacego Paderewskiego, poprzez najważniejsze walki, udział kobiet w powstaniu, po związki Zielonej Góry z tym powstaniem, znaki pamięci na Ziemi Lubuskiej i wiele innych ciekawych informacji, mogących zainteresować młodzież.

WOSIR Drzonków planuje natomiast: Niepodległościowy Turniej Strzelecki (marzec 2018-listopad 2018), rodzinny bieg sztafetowy dla Biało-Czerwonej (wiosna), wielobój wojskowy (wrzesień -listopad 2018). letni Turniej w Siatkówce Plażowej o Puchar Niepodległości (czerwiec-wrzesień 2018), rodzinny turniej w Bulle o Puchar Niepodległości (maj-wrzesień), białoczerwony  Mini Maraton Fitness (wrzesień-listopad), pływamy dla Niepodległości (maj-wrzesień), Polsko-Niemiecki Cross Duathlon w ramach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (19 maja 2018), III Memoriał im. Zb. Majewskiego w Biegach przełajowych w ramach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (9 lub 10 czerwca 2018), II Memoriał im. Zb. Majewskiego w Nordic Walking ramach 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (9 lub 10 czerwca 2018).

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!