Szczegóły aktualności:

RPO Lubuskie 2020 w ocenie Komisji Europejskiej

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 10-11-2017

W dniach 8-10 listopada w Krakowie odbyło się coroczne spotkanie przeglądowe z Komisją Europejską dot. stanu wdrażania Funduszy Europejskich w województwach. Spotkanie objęło m.in. zagadnienia horyzontalne w odniesieniu do wszystkich regionalnych programów operacyjnych. Ponadto odbyły się rozmowy bilateralne poszczególnych instytucji zarządzających z przedstawicielami KE dotyczące danego Regionalnego Programu Operacyjnego, w tym także RPO-Lubuskie 2020. Urząd Marszałkowski reprezentowała członek zarządu Alicja Makarska.

 

W sesji horyzontalnej Ministerstwo Rozwoju oraz Komisja Europejska skomentowały stan bieżącej realizacji regionalnych programów, również w kontekście renegocjacji programów oraz przedstawiły rekomendacje w zakresie sposobu rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Szczególna uwaga podczas rozmów z instytucjami zarządzającymi została poświęcona poziomowi wdrożenia programów na podstawie osiągniętych dotąd przez regiony poziomów kontraktacji, certyfikacji i wskaźników programowych.  Przedstawiciele Instytucji Zarządzających mieli możliwość przedstawienia Komisji trudności, na jakie napotykają w trakcie realizacji Programów, podjętych działań zaradczych i propozycji zmian w dokumentach programowych, mających na celu dostosowanie ich do zmieniających się warunków wdrażania zaplanowanych w 2014 roku przedsięwzięć.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!