Szczegóły aktualności:

O przyszłości szkolnictwa wyższego

Marzena Toczek | Młodzież | 13-11-2017
O przyszłości szkolnictwa wyższego fot. Krzysztof Kubasiewicz

O szansach i zagrożeniach dla małych i średnich uczelni w świetle proponowanej przez rząd ustawy rozmawiali na Uniwersytecie Zielonogórskim włodarze 24 uczelni. O wsparciu samorządu dla lubuskich uczelni mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. – Szkolnictwo wyższe jest fundamentem rozwoju województwa pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Współpraca w zakresie współfinansowania wielu zadań jest bardzo dobra – zaznaczyła. Gościem konferencji był wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

- Wielką wartością prac nad nową ustawą jest podwójny dialog między rządem a środowiskiem akademickim oraz wewnątrz tego środowiska. Chodzi o to, żeby wypracować wspólnie optymalne rozwiązania ustawowe – mówił Minister Jarosław Gowin.

Minister poinformował, że 19 października zakończył się termin zgłaszania uwag do projektu ustawy, jednak ministerstwo będzie je przyjmować także po upływie tego terminu. Do tej pory ministerialni urzędnicy przeanalizowali 440 uwag, które wpłynęły z różnych resortów. Teraz rozpoczną analizę tych zgłoszonych przez uczelnie. Jak zaznaczył Jarosław Gowin największe kontrowersje wzbudziły kwestie rad uczelnianych, odejście od wąskich specjalizacji oraz przyszłość uczelni regionalnych. - Jesteśmy bardzo otwarci na stanowisko uczelni regionalnych i będziemy je brali pod uwagę. Chodzi o uczelnie średniej wielkości, bo tutaj pojawia się najwięcej znaków zapytania w procesie prac nad ustawą. Będziemy szukać rozwiązań, które realizować będą zasadę zrównoważonego rozwoju. Zależy nam na tym, aby uczelnie podnosiły poziom kształcenia i badań naukowych – wyjaśnił Wicepremier, który poinformował także, że resort przygotował propozycje zmian ustawy o samorządzie, które dadzą możliwość szerszego finansowania uczelni. Jak podkreślał Jarosław Gowin, przygotowywana ustawa stwarza uczelniom średniej wielkości dobre warunki do rozwoju. Zapowiedział, że ministerstwo sprawdzi czy uwagi dot. algorytmu dot. finansowania są słuszne i jest otwarte na modyfikację.

O współpracy oraz wsparciu samorządu województwa dla lubuskich uczelni mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak. - W naszej Strategii Rozwoju Regionu rozwój szkolnictwa wyższego jest fundamentem rozwoju województwa, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Nasza współpraca w zakresie współfinansowania wielu zadań uczelni jest bardzo dobra  - podkreślała.  

Przypomniała, że jednym z pierwszych kroków było podpisanie w 2008 roku porozumienia ze wszystkimi uczelniami, które dało możliwość współfinansowania projektów nie tylko w zakresie infrastruktury, ale również w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym. - Tak samorząd partycypował w budowie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie (59,8 mln ł), wybudował także obwodnicę do tego parku (46 mln zł), zadbaliśmy też  o  jego uzbrojenie (9,4 ml zł). Łącznie na ten cel samorząd przekazał 120 mln zł. To jednak nie koniec. Ponad 70 mln zł przeznaczyliśmy na modernizację akademika, budowę biblioteki uniwersyteckiej, poprawę infrastruktury całej bazy dydaktycznej, zakup sprzętu wysokospecjalistycznego oraz projekty w zakresie e-usług – wyjaśniła i dodała, że prawdziwy boom inwestycyjny nastał, kiedy zapadła decyzja o uruchomieniu kierunku lekarskiego. - Samorząd przygotował bazę dla kierunku lekarskiego. Wybudowaliśmy instytut patomorfologii, dziekanat, laboratoria. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 60 mln zł. Finansujemy także wynagrodzenia kadry dydaktycznej – 3 mln zł rocznie. Taka kwota została zapisana także w budżecie na następny rok – poinformowała marszałek Polak.

Samorząd zapisał także w przyszłorocznym budżecie kwotę 1 mln zł na stypendia dla studentów kierunku lekarskiego, ale tylko tych, którzy podpiszą umowy z szpitalami lubuskimi. - Chcemy zatrzymać w ten sposób studentów w regionie.

Przygotowaliśmy diagnozę, z której wynika, że mamy duży odpływ młodych ludzi – wyjaśniła. Podkreślała, że współpraca z uczelnią w kwestii odwrócenia niekorzystnych trentów jest kluczowa. - Wspólnie z uczelnią realizujemy projekt dla szkolnictwa zawodowego. Robimy rewolucję w szkołach zawodowych za 170 mln zł. Samorząd przygotował też i wdraża program Młodzi On-Life. Chcemy włączyć młodych. Chcemy ich zatrzymać. Papież Franciszek, podczas spotkania z młodymi w Krakowie powiedział: Zejdźcie z kanapy i kupcie sobie buty, bo w życiu trzeba zostawić ślad. My w budżecie zaplanowaliśmy pieniądze na te buty. Przekazaliśmy milion złotych i był to strzał w dziesiątkę, bo wpłynęło 700 wspaniałych projektów przygotowanych głównie przez studentów. Powołaliśmy Radę Rektorów. Chcemy być rzeczywistym partnerem i wspólnie kreować  rozwój region lubuskiego i jesteśmy przekonani, że bez naszych uczelni jest to niemożliwe. Więc wspieranie uczelni to nasz obowiązek – zapewniła marszałek Elżbieta Anna Polak..

Jedną z zaplanowanych już inwestycji jest wpisana do Kontraktu Terytorialnego budowa Parku Technologii Kosmicznych, gdzie rola uczelni jest kluczowa. Samorząd zabezpieczył na ten cel 60 mln zł.  Samorząd województwa od lat wspiera lubuskie uczelnie:

Uniwersytet Zielonogórski - łącznie blisko 220 mln zł

W ramach funduszy unijnych - Regionalne Progrmy Operacyjne na lata 2007-2013 i 2014-2020

 •  „Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki”

Wartość ogólna projektu: 6,5 mln zł
Kwota dofinansowania: 5,4 mln zł

 • Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego; w ramach projektu powstały: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji –„Technologie dla Zdrowia Człowieka”, Centrum Technologii Informatycznych oraz Inkubator Przedsiębiorczości. Kluczowym celem Parku Naukowo-Technologicznego jest komercjalizacja wyników badań naukowych poprzez dwustronny transfer wiedzy: z ośrodka badawczego do przemysłu oraz tworzonych nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby MŚP. Współpraca z firmami opiera się na realizacji badań zleconych, realizacji wspólnych projektów wdrożeniowych - finansowanych z różnych źródeł (fundusze unijne, środki z programów ministerialnych, fundusze własne firm), organizacji szkoleń specjalistycznych, seminariów branżowych oraz udostępnieniu aparatury i powierzchni inkubatorowej.   Poszczególne centra zostały wyposażone w najwyższej klasy urządzenia do prowadzenia prac naukowo-badawczych.

Wartość ogólna projektu: 70,9 mln zł
Kwota dofinansowania: 59,8 mln zł
Wkład Partnera - Miasta Zielona Góra: 4,9 mln zł

 • Przebudowa Domu studenta „Wcześniak” w Zielonej Górze

 Wartość ogólna projektu: 14,7 mln zł
Kwota dofinansowania: 11,8 mln zł

 • Budowa Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego

 Wartość ogólna projektu: 30 mln zł
Kwota dofinansowania: 24,6 mln zł

 • Przebudowa bazy dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby kierunków technicznych

Wartość ogólna projektu: 17,5 mln zł
Kwota dofinansowania: 14,2 mln zł

 • Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia

     - Przebudowa pomieszczeń w budynku dydaktycznym A-16 pod potrzeby uruchomienia nowego kierunku kształcenia Psychologia
     - Zakup aparatury dla Laboratorium Prototypowania Wyrobów Medycznych oraz Laboratorium Mikrobiologii Wydziału Mechanicznego,
     - Zakup aparatury pod potrzeby nowego kierunku kształcenia Lekarskiego (Medycyna),
     -  Zakup sprzętu naukowo – dydaktycznego do wyposażenia pracowni fizjologiczno – biochemicznej i anatomiczno – antropologicznej do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne,
     - Zakup aparatury pod potrzeby kierunku kształcenia Logistyka,
     - Zakup wyposażenia laboratorium cyfrowego Wydziału Prawa i Administracji.

Wartość ogólna projektu: 7,7 mln zł
Kwota dofinansowania: 6,5 mln zł

 • Lubuska sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej

Wartość ogólna projektu: 19,4 mln zł
Kwota dofinansowania: 15,4 mln zł

 • Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Budowa Centrum Zdowia Matki i Dziecka

Wartość ogólna projektu: 92 mln zł
Kwota dofinansowania: 65,1 mln zł

 • Rewitalizacja budynku „F” przy ul. Zyty w Zielonej Górze”

Wartość ogólna projektu: 6,2 mln zł
Kwota dofinansowania: 3 mln zł

Wsparcie otrzymały także projekty realizowane przez Park Naukowo-Technologiczny

 • „Uzbrojenie Lubuskiego Parku Przemysłowego”

Wartość ogólna projektu: 9,5 mln zł
Kwota dofinansowania: 4,9 mln zł

 • „Proinnowacyjne Centrum Wsparcia dla MŚP”

Wartość ogólna projektu: 365 tys. zł
Kwota dofinansowania: 277 tys. zł

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Akademicki Klub Integracji Społecznej

Wartość ogólna projektu: 1,8 mln zł
Kwota dofinansowania: 1,8 mln zł

 • Profesjonalny pracowni

Wartość ogólna projektu: 1,9 mln zł
Kwota dofinansowania: 1,9 mln zł

 • Nowy zawód - nowe możliwości - kompleksowe wsparcie dla pracowników przedsiębiorstw restrukturyzowanych w województwie lubuskim

Wartość ogólna projektu: 397 tys. zł
Kwota dofinansowania: 397  tys. zł

 • Biznes w nauce, nauka w biznesie - rozwój pracowników firm i jednostek naukowych w województwie lubuskim

Wartość ogólna projektu: 934 tys. zł
Kwota dofinansowania: 934  tys. zł

 • "Zróbmy coś razem" - podnoszenie kwalifikacji pracowników. Projekt współpracy WEIT, UZ i firm woj. lubuskiego (akronim: ZCR)

Wartość ogólna projektu: 750 tys. zł
Kwota dofinansowania: 750 tys. zł

 • Otwarte Warsztaty Komputerowe

Wartość ogólna projektu: 240 tys. zł
Kwota dofinansowania: 240 tys. zł

 • Podyplomowe studia kwalifikacyjne z etyki dla nauczycieli

Wartość ogólna projektu: 256 tys. zł
Kwota dofinansowania: 256 tys. zł

W ramach budżetu województwa:

 • Kierunek Lekarski – 6 mln zł (lata 2015-2017)
 • Dodatkowe środki – 428 tys. zł, w tym:

    - Zakup podstawowego wyposażenia do pomieszczeń budynku „F” położonego na terenie Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze przeznaczonego na dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk Zdrowiu – 350.000 zł (2015 r.)
   - Remont pomieszczenia na potrzeby Głównej Biblioteki Lekarskiej – 58,6 tys. zł (2016 r.)
   - Nagrody dla dwóch studentów kierunku lekarskiego – 20 tys. zł (2017 r.)

 • 20 tys. zł dla Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i automatyki na pokrycie kosztów wyposażenia laboratorium wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie (od 2017 roku Wydział Zamiejscowy UZ) - łącznie 48 mln zł

W ramach LRPO 2007-2013

 • „Hala Laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii”  

 Wartość ogólna projektu: 14,7 mln zł
Kwota dofinansowania: 12,5 mln zł

 • „Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku”

Wartość ogólna projektu: 41,5 mln zł
Kwota dofinansowania: 35,1 mn zł

W ramach budżety województwa:

 • 2016 r. - 200 tys. zł - uruchomienie nowych kierunków studiów: Gospodarka i rozwój zrównoważony oraz Nowoczesny Handel

Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża - łącznie 22 mln zł

W ramach funduszy unijnych - Regionalne Progrmy Operacyjne na lata 2007-2013 i 2014-2020

 • Laboratorium Środowiskowe

Wartość ogólna projektu: 10,7 mln zł
Kwota dofinansowania: 9,1 mln zł

 • Przebudowa budynku dydaktycznego nr 3 przy Teatralnej 25 na potrzeby PWSZ

Wartość ogólna projektu: 8 mln zł
Kwota dofinansowania: 3,8 mln zł

 • Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektu pokoszarowego dla potrzeb edukacyjnych nr 7

Wartość ogólna projektu: 4 mln zł
Kwota dofinansowania: 1,8 mln zł

 • Przebudowa budynku dydaktycznego nr 5 ul. Chopina 52 na potrzeby PWSZ

Wartość ogólna projektu: 14,5 mln zł
Kwota dofinansowania: 6,7mln zł

W ramach budżetu województwa:

 • 2016 r. - 500 tys. zł - zakup środków dydaktycznych, doposażenie sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów dla tworzonej Akademii Gorzowskiej
 • 2017 r. - 500 tys. zł - zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego


Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu - Wydział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp. - łącznie 21,5 mln zł

W ramach LRPO 2007-2013

 • Modernizacja budynku dydaktycznego fizjoterapii w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Orląt Lwowskich 4-6.

Wartość ogólna projektu: 28,6 mln zł
Kwota dofinansowania: 21,1 mln zł

W ramach budżetu województwa:

 • 2016 r. - 200 tys. zł - uruchomienie dwóch nowych kierunków tj. dietetyka i fizjoterapia
 • 2017 r. - 200 tys. zł pokrycie kosztów osobowych oraz wyposażenie laboratoriów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania kierunków Dietetyka i Fizjoterapia

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu

 • 29 tys. zł Konserwacja rzeźb - elementów ołtarza głównego z Kościoła pw. św. Marcina z Tous i Wniebowzięcia NMP w Gościkowie Paradyżu

Łużycka Wyższa Szkołą Humanistyczna im. J. Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach

 •  Przebudowa istniejącego budynku na potrzeby dydaktyczne ŁWSH przy ul. Pszennej 2 w Żarach

Wartość ogólna projektu: 4,9 mln zł
Kwota dofinansowania: 3,6 mln zł

 • Termomodernizacja budynku ŁWSH przy ul. Pszennej 2 w Żarach

Wartość ogólna projektu: 1,7 mln zł
Kwota dofinansowania: 1,5 mln zł


Galeria zdjęć

Stanowisko Sieci Uczelni - konferencja

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!