Szczegóły aktualności:

Wsparcie inicjatyw społecznych

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 13-11-2017

13 listopada 2017 r. wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Rybacka Lokalna Grupa Działania ,,Pojezierze Dobiegniewskie”. Kwota dofinansowania w wysokości 50 tys. zł przeznaczona zostanie na organizację wydarzenia pt. ,,Smaki Pojezierza – VI Regionalny Dzień Rybaka”.

Stowarzyszenie reprezentowali: Kazimierz Szmid – prezes stowarzyszenia oraz wiceprezes Tadeusz Bednarczuk. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Celem głównym zadania jest wzrost aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców zamieszkujących teren-obszaru Lokalnej Strategii  Rozwoju Pojezierza Dobiegniewskiego.

Celem szczegółowym operacji jest wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do tworzenia przyjaznego rybactwu otoczenia oraz wzrost aktywności i współpracy organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych (sektor rybacki, handlowy, gastronomiczny), samorządy z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Pojezierza Dobiegniewskiego.

Promocja produktów rybactwa i spożywania ryb śródlądowych, edukacja ekologiczna , integracja środowiska rybackiego ze społecznościami lokalnymi, Promocja  Obszarów zależnych od rybactwa oraz rozpowszechnianie informacji  o Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Realizacja operacji w wysokim stopniu przyczyni się do realizacji celów i przedsięwzięć założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie.

Galeria zdjęć

Wsparcie inicjatyw społecznych

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!