Szczegóły aktualności:

Listopadowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 20-11-2017


Interpelacje i wnioski złożone przez radnych podczas sesji - szczegółowa informacja.


Sejmik przyjął informacje dot.:

- bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego;

- o aktualnych działaniach podejmowanych w celu uruchomienia Kompleksu Energetycznego Gubin – Brody;

- realizacji Programu Mała Retencja Wodna w Województwie Lubuskim za rok 2016;

- realizacji „Programu opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2013-2016”;


Podjęto uchwały w sprawie:

- uchwalenia „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”;

- dostosowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Zielonej Górze do nowego ustroju szkolnego;

- dostosowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wielkopolskim do nowego ustroju szkolnego;

- obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Gorzycko”;

- obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Nysy”;

- powierzenia Gminie Skąpe prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie dróg publicznych polegającego na przebudowie drogi woj. nr 276 relacji Krosno Odrzańskie – Świebodzin na odcinku od km 28 + 407 do 29 + 406,5 – chodnik wraz z zatoką postojową w miejscowości Skąpe;

- zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok;

 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029;

- nadania Aleksandrowi Kapustce „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;

- nadania Stowarzyszeniu „Gorzowska Orkiestra Dęta” „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.

Galeria zdjęć

Obrady XXXIX sesji Sejmiku

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!