Szczegóły aktualności:

Samorząd pokryje koszty szkód po orkanie

Marzena Toczek | Wydarzenia | 14-11-2017
W dniach 5-6 października przez województwo lubuskie przeszedł orkan Ksawery, który spowodował zniszczenia w jednostkach podległych samorządowi województwa. W jednostkach kulturalnych i sportowych szkody oszacowano na kwotę 178,4 tys. zł. W jednostkach ochrony zdrowia na kwotę 324,9 tys. zł. Zarząd wojeództwa zdecydował, że koszty ich usunięcia w wysokości 503,3 tys. zł  w całości pokryje samorząd województwa.

Szkody wywołane przejście orkanu Ksawery:

  1. Jednostki kultury i obiekty sportowe:

- Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli: 36,6 tys. zł

- Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. : 1,8 tys. zł

- Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze: 16,8 tys. zł

- Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.: 14,9 tys. zł

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Medyk” w Gorzowie Wlkp.: 2,2 tys. zł

- Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie: 106 tys. zł

Zniszczenia dot. głównie uszkodzeń urządzeń elektrycznych: komputerów, serwerów, konwerterów.

Łączny kosztu usunięcia  powstałych szkód w podległych samorządowi jednostkach kultury i sportu wynosi: 178,4 tys. zł

2. Jednostki ochrony zdrowia

  • Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp.  Z o.o. - Zakup agregatu prądotwórczego – 324,9 tys. zł

O pokrycie kosztów likwidacji pozostałych szkód podmioty lecznicze ubiegają się w ramach ubezpieczenia. 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!