Szczegóły aktualności:

Nabór w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego - seminaria dla wnioskodawców

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 15-11-2017
Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Rozwoju organizuje 30 listopada w Warszawie Krajowe Seminarium Informacyjne na temat trwającego 3. naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. Uczestniczyć w nim będą eksperci ze Wspólnego Sekretariatu programu, oferując m.in. konsultacje pomysłów projektowych dla polskich wnioskodawców. Ministerstwo Rozwoju zorganizuje także regionalne seminaria informacyjne – 5 grudnia w Szczecinie oraz 6 grudnia we Wrocławiu.

Trzeci nabór projektów zostanie zakończony 9 kwietnia 2018 r. Priorytetami tematycznymi dla projektów standardowych są potencjał dla innowacji, efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz zrównoważony transport.

W zatwierdzonych dotychczas projektach transnarodowych bierze udział prawie 250 polskich partnerów, dysponujących kwotą ponad 42 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dwanaście polskich instytucji pełni rolę partnera wiodącego.

Szczegółowe Informacje o wydarzeniu oraz zasady korzystania z konsultacji, które w obecnym naborze są obowiązkowe, zawiera strona:

http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-5/

Serdecznie Państwa zapraszamy do aktywnego udziału!

Informację przygotował Sergiusz Łukasiewicz

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!