Szczegóły aktualności:

O planach budowy kompleksu energetycznego

Michał Iwanowski | Sejmik | 20-11-2017
O planach budowy kompleksu energetycznego fot. Krzysztof Kubasiewicz

Informacja o aktualnych działaniach podejmowanych w celu uruchomienia Kompleksu Energetycznego Gubin-Brody była jednym z tematów poniedziałkowej sesji sejmiku woj. lubuskiego. Radni uzyskali tę informację od przedstawicieli inwestora, jakim jest Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK SA).

W imieniu inwestora na sesji wystąpili Leszek Sondaj oraz Grzegorz Kotkiewicz z oddziału KWB Turów PGE GiEK SA. Poinformowali o planach związanych z realizacją projektu. Przedstawili działania w kierunku uzyskania koncesji na wydobycie, aktualny stan prac nad lokalizacją elektrowni oraz kopalni odkrywkowej (na terenie obu gmin).  Pokazali główne obszary korzyści z tej inwestycji, jakie może odnieść region. Są to:

 • Zatrudnienie: trwałe i atrakcyjne miejsca pracy, aktywizacja zawodowa regionu, minimalizacja bezrobocia,
 • Transfer nowoczesnych technologii:niskoemisyjne i przyjazne środowisku technologie,
 • Inwestycje: przypływ nowych inwestycji związanych z przemysłem energetycznym, większa atrakcyjność regionu dla potencjalnych inwestorów,
 • Infrastruktura: rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej, kolejowej, obiektów użyteczności publicznej,
 • Industrializacja: zmiana charakteru gmin – silne gospodarczo organizmy,
 • Gmina i województwo: dodatkowy dochód związany z szeregiem opłat i podatków związanych z działalnością kompleksu, wzrost atrakcyjności regionu,
 • Region: znaczna poprawa wskaźników makroekonomicznych regionu,
 • Efekt mnożnikowy: wzrost popytu wewnętrznego, rozwój strefy usługowej, budownictwa, szkolnictwa itp.,
 • Rozwój: uzyskanie rynkowej konkurencyjności, harmonizacja rozwoju gospodarczego i społecznego, poprawa jakości życia,

Ważny jest też aspekt finansowy z punktu widzenia gmin, na których odbędzie się eksploatacja złóż. Wpływy podatkowe trafią bowiem w większości do tych gmin. Proporcje tych wpływów do budżetu gminy wyglądają następująco:

 • Podatki od nieruchomości – 100 %
 • Podatek rolny, leśny – 100 %
 • Opłata eksploatacyjna – 60 %
 • Podatek PIT – 39,34 %
 • Podatek CIT – 6,71 %

W toku dyskusji, poseł Jacek Kurzępa podkreślił, że Ziemia Lubuska „jak kania dżdżu” potrzebuje tak dużej strategicznej inwestycji. Poprosił radnych, by bez względu na orientację polityczną wzięli na siebie rolę ambasadorów tego przedsięwzięcia.

Przewodniczący sejmiku Czesław Fiedorowicz stwierdził: - Jeśli chodzi o terminy, to do 2016 r. PGE miała uzyskać raport środowiskowy, dzisiaj mamy rok 2017, a ta sprawa wciąż jest otwarta. Mieszkańcy pytają, kiedy będą mogli sprzedać PGE swoje nieruchomości. Jaki jest tryb aktualizowania harmonogramu działań?

Leszek Sondaj dyrektor oddziału KWB Turów PGE GiEK SA odparł, iż jest to dokument bardzo obszerny, więc wymaga czasu, a co do wykupu gruntu, to musi najpierw zapaść decyzja o budowie. Wójt gminy Gubin Zbigniew Barski przypomniał wyniki referendów z 2009 r., w których mieszkańcy tych gmin opowiedzieli się przeciw realizacji tej inwestycji i podkreślił, że projekt ten nie jest żadnym dobrodziejstwem dla gminy.

Przypomnijmy, że plany budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i bazującej na tych złożach elektrowni na terenie gmin Gubin i Brody to największa planowana na zachodnim pograniczu inwestycja energetyczna. Szacowane zasoby złóż węgla brunatnego to ok. 1,5 mld ton w korzystnych warunkach geologicznych. Roczne wydobycie węgla ma wynosić ok. 17 mln ton. Moc przyszłej elektrowni szacowana jest na 2500 – 3000 MW, co zapewni bezpieczeństwo energetyczne województwa lubuskiego i zachodniej Polski. Inwestycja jest szacowana na wartość ok. 20 mld zł. Zakończenie eksploatacji węgla miałoby nastąpić ok. roku 2075.

Złoża węgla brunatnego nad Nysą Łużycką są objęte ochroną prawną. – Zarząd Województwa zrobił już wszystko, co mógł, by wprowadzić odpowiednie zapisy do dokumentów strategicznych i planistycznych województwa – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. - Ponad podziałami politycznymi przyjęliśmy stanowisko Lubuskiej Rady ds. Rozwoju w sprawie budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego. Uznaliśmy, że to inwestycja kluczowa dla rozwoju naszego województwa. Wśród kluczowych projektów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej znalazł się rozwój sieci energetycznych Polski Zachodniej, który będzie możliwy m.in. dzięki inwestycji energetycznej w Gubinie.

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!