Szczegóły aktualności:

Od poznania do umiłowania małej Ojczyzny

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 05-12-2017

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski oraz Gmina Międzyrzecz zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. Od poznania do umiłowania małej Ojczyzny, która odbędzie się 7 grudnia 2017 roku w Międzyrzeczu. W konferencji weźmie udział wicemarszałek Romuald Gawlik. 

Program konferencji:

 8.00-9.00 − Rejestracja uczestników

 9.00-10.00 − Otwarcie konferencji i wystąpienia gości

 10.00-11.30 − Sesja plenarna I

  − Prof. dr hab. Jan Miodek (Wrocław), Polszczyzna lat 1918-2018

  − Prof. dr hab. Maciej Pietrzak (Leszno), Zmiany zachodzące w krajobrazie obszarów użytecznych turystycznie

  − Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski (Poznań), Ochrona środowiska przyrodniczego człowieka. Między niewiedzą, naiwnością i obłudą

 11.30-12.00 − Przerwa

 12.00-13.00 − Sesja plenarna II

  − Prof. n. dr hab. Marceli Tureczek (Zielona Góra) Edukacja regionalna w dobie globalizacji a problem budowania wspólnot lokalnych

  − Mgr inż. Jerzy Kapłon (Kraków), Nowoczesne formy przekazu wiedzy krajoznawczej

 13.30-14.30 – Wycieczka krajoznawcza

 15.30 − Obiad

 16.30− Zakończenie konferencji

 

 

Konferencja odbędzie się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury (ul. Konstytucji 3 Maja 30)

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!