Szczegóły aktualności:

Turniej Międzynarodowy „O Złotą Rękawicę Wisły

Joanna Relich | Tryb pozakonkursowy | 29-11-2017

Bokserski Klub Sportowy „ORKAN” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego otrzymał wsparcie w wysokości 1.900 zł na zadanie pn.: Szkolenie zawodników poprzez udział w Turnieju Międzynarodowym „O Złotą Rękawicę Wisły”, które odbędzie się w okresie od 14-31 grudnia 2017 roku.

Zgłoszone zadanie, spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem działania Klubu jest m.in. upowszechnianie sportu oraz podnoszenie kultury i sprawności fizycznej, ze szczególnym wskazaniem na rozwój boksu.

Zadanie publiczne polega na udziale 3 najlepszych zawodników Klubu. Zawodnicy wystartują w trzech kategoriach wagowych i dwóch kategoriach wiekowych, tj. kadet i młodzieżowiec. W turnieju wezmą udział zawodnicy z kraju i zagranicy. Turniej odbędzie się w Krakowie.

Oferta dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://www.bip.lubuskie.pl/189/2443/Oferta_Bokserskiego_Klubu_Sportowego__E2_80_9EORKAN_E2_80_9D_z_siedziba_w_Gorzowie_Wlkp/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!