Szczegóły aktualności:

Wyzwania współczesnego rynku pracy

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 30-11-2017

W dniach 30 listopada –1 grudnia 2017 r. w Zielonej Górze odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowa. W pierwszym dniu obrad uczestniczył wicemarszałek Romuald Gawlik. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym marszałek Elżbiety Anny Polak.

Organizatorami wydarzenia byli Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Uniwersytet Zielonogórski. Tematyka konferencji powiązana była z tematem głównym XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Konferencja stanowiła forum wymiany poglądów oraz formę integracji pracowników naukowych zainteresowanych wyzwaniami współczesnego rynku pracy. Podstawowa problematyka konferencji obejmuje następujące bloki tematyczne: Globalne, regionalne i lokalne problemy rynku pracy, Polityka społeczno-gospodarcza a rynek pracy, Tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorczość, Wpływ zmian demograficznych oraz procesów migracyjnych na rynek pracy, Osoby zagrożone wykluczeniem z rynku pracy, Instytucje rynku pracy oraz przeciwdziałanie bezrobociu.  

 

W konferencji uczestniczą pracownicy naukowi z uczelni polskich i zagranicznych oraz uczniowie i nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubuskiego.  

Galeria zdjęć

Wyzwania współczesnego rynku pracy

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!