Szczegóły aktualności:

O rozwoju regionu i innowacjach

Tatiana Mikułko-Kozłowska | Rozwój Regionu | 04-12-2017
O rozwoju regionu i innowacjach fot. Krzysztof Kubasiewicz

O potrzebie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego rozmawiali członkowie Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego na posiedzeniu 4 grudnia w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze. – Nasza strategia to taki dekalog, żeby nie powiedzieć katechizm, ale w interpretacji ojca Franciszka. Traktujemy ją bardzo serio i krok po kroku realizujemy – zaznaczyła marszałek Elżbieta Anna Polak, która przewodniczy radzie. Podczas dyskusji dużo czasu poświęcono wskaźnikom badającym innowacyjność regionów.

Tematem przewodnim posiedzenia była ewaluacja SRWL 2020 w kontekście zapisów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętej przez Radę Ministrów w lutym tego roku. Zawiera ona cele z tzw. Planu Morawieckiego. O tym, czy najważniejszy dokument samorządu województwa określający kierunki rozwoju regionu przystaje do dokumentu rządowego mówił dr hab. Wojciech Dziemianowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. – Z analizy wynika, że wizja rozwoju województwa lubuskiego jest wciąż aktualna. Cele zostały dobrze określone, dobrze dopasowane do regionu i odpowiadają celom rządowym. Atutem lubuskiej strategii jest to, że zapisano w niej, jak województwo powinno wyglądać w 2020 roku z perspektywą do 2030 roku – mówił dr W. Dziemianowicz. W rekomendacjach dla samorządu wyliczył:
- podjęcie prac nad aktualizacją strategii
- przyjęcie roku 2030 jako horyzontu czasowego aktualizowanej SWRL
- przyjęcie partycypacyjnego modelu aktualizacji strategii
- ciągłe monitorowanie prac nad aktualizacją KSRR oraz pozostałych strategii horyzontalnych

Zobacz prezentację

Maciej Nowicki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWL omówił propozycję nowego systemu zarzadzania krajem. Zwrócił uwagę, że dla regionu najważniejsza jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Województwa, która powinna zawierać w sobie zapisy SRWL i Planu Przestrzennego.
- Powinniśmy przystąpić do aktualizacji strategii. Po to robiliśmy ewaluację, żeby sprawdzić, co się udało zrobić i gdzie potrzebne są zmiany. Nie wszystko od nas zależy, dlatego musimy być elastyczni. Rosnące PKB, poprawa stanu gospodarki, spadek bezrobocia, które jest w tej chwili najniższe w historii sprawiły, że chcemy nanieść zmiany w naszym Regionalnym Programie Operacyjnym. Nie będziemy przeznaczać milionów na walkę z bezrobociem, chcemy je przeznaczyć na usługi opiekuńcze i o to wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej – mówiła marszałek. O szczegółowych zmianach w Regionalnym Programie Operacyjnym Lubuskie 2020 opowiedziała Sylwia Pędzińska, dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Marszałek Polak zwróciła uwagę na jeszcze jedną ważną kwestię - wskaźniki określające innowacyjność. - Nie uważam, żebyśmy byli regionem, który pod względem innowacyjności zasługuje na ostatnie miejsce w kraju. O innowacjach nie decyduje liczba patentów czy ośrodków naukowo-badawczych, lecz to, co rzeczywiście dzieje się w firmach. Dlatego trzeba zaproponować zmiany – podkreślała marszałek.
Z taką tezą zgodził się Jerzy Korolewicz, prezes zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. – Ta metodologia wymaga odświeżenia. W tym samym raporcie, który stawia Lubuskie na ostatnim miejscu pod względem innowacji, pojawił się bardzo ciekawy zapis dotyczący eksportu. Tu jesteśmy zdecydowanie ponad średnią krajową – powiedział J. Korolewicz i poinformował o zaplanowanym na 15 lutego 2018 r. poszerzonym posiedzeniu Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Tematem ma być przegląd inwestycji strategicznych zaplanowanych w strategii.

Podobne zdanie na temat innowacji ma też prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz. – Same wskaźniki niewiele mówią. Chodzi o to, co robią firmy, co faktycznie się u nich dzieje. W Nowej Soli mamy na przykład firmę, która zaczynała od krasnali a teraz robi projekty dla NASA. Czy to nie jest innowacyjne? Lubuskie nie wygląda aż tak źle, jak podają w rankingach. Innowacyjność ma u nas miejsce – przekonywał Tyszkiewicz. Przestrzegał też przed myśleniem, że „Polska zachodnia sobie poradzi.” - Zjechałem Polskę wschodnia i jestem pod wielkim wrażeniem. Tamtejsi włodarze zastanawiają się tylko, na co by tu jeszcze wydać unijne pieniądze. Jako Polska zachodnia nie potrzebujemy specjalnych preferencji, ale równego traktowania. Pamiętajmy też o średnich miastach. Są motorem napędowym regionów – mówił prezydent Nowej Soli.

Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Hanna Nowicka także zabrała głos w sprawie innowacji. – Nasze firmy zrealizowały 300 projektów na 500 mln zł. Mają własne działy badawczo-rozwojowe i świetnie sobie radzą. W ramach Innowacyjnej gospodarki zostało wprowadzonych sporo patentów, ale procedura jest trudna, skomplikowana i trwa wiele lat. Mamy teraz do dyspozycji Instrumenty zwrotne, które zostaną przeznaczone na innowacyjne produkty i usługi. Samorząd przekazał na ten cel 256 mln zł i to też za jakiś czas znajdzie odzwierciedlenie we wskaźnikach – podkreślała H. Nowicka.

Prof. Andrzej Pieczyński, prorektor ds. rozwoju na Uniwersytecie Zielonogórskim zwrócił uwagę na to, że patent to pewien pomysł, a nie innowacyjność. - Bardzo dużo jest martwych patentów, leżą sobie na półce i albo nikt do nich nie sięgnie, albo kiedyś znajdą uwarunkowania. Nie demonizujmy tego wskaźnika jako wyznacznika innowacyjności – tłumaczył prof. Pieczyński. Podobnego zdania był Henryk Maciej Woźniak, przewodniczą zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców. – Warto popracować nad innowacyjnością, spojrzeć na nią z punktu widzenia eksportu. Najlepszą weryfikacją jest rynek globalny. Jeśli mamy dobre wyniki w eksporcie, to znaczy że jesteśmy innowacyjni – przekonywał H. M. Woźniak.

W toku dyskusji marszałek Polak zleciła opracowanie katalogu lubuskich firm innowacyjnych. Przedstawiła też nowych członków Rady ds. Rozwoju Regionu. Są nimi: Paweł Tonder, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Marek Langer, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, Henryk Maciej Woźniak, przewodniczący zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców oraz Mariusz Herbut, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

   

Galeria zdjęć

O rozwoju Województwa Lubuskiego

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!