Szczegóły aktualności:

Eksperci sprawdzą składowisko w Kartowicach

Marzena Toczek | Wydarzenia | 04-12-2017
4 grudnia br. gościem marszałek Elżbiety Anny Polak był prof. dr hab. inż Andrzej Jędrczak - autorytet w zakresie gospodarki odpadami. Rozmowa dotyczyła oceny eksperckiej stanu faktycznego i prawnego użytkowania składowiska w Kartowicach. Zgodnie z ustaleniemi ze spotkania, które odbyło się 1 grudnia kluczowa będzie opinia ekspercka wykonana przez naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie oddziaływania na środowisko oraz pod kątem budowlanym.

Eksperci mają sprawdzić, jak zapisy pozwolenia na budowę mają się do obecnego stanu składowiska. To konsekwencja ustaleń ze spotkania przedstawicieli wszystkich stron zaangażowanych w sprawę składowiska w Kartowicach, które odbyło się 1 grudnia br.  Ustalono wówczas, że Artur Malec, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego zwróci się do Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli pod kątem prawa budowlanego. Zlecone zostanie także wykonanie ekspertyzy geofizycznej przez niezależną pracownię. – Zlecimy wykonanie skanu całego składowiska, ponieważ kontrola nie potwierdziła udziału w tej instalacji odpadów niebezpiecznych, stąd taka podpowiedź zebranych, że takie badanie geofizyczne ma to wyjaśnić – poinformowała marszałek Polak. Zwróciła się też do obecnego na spotkaniu Senatora RP Waldemara Sługockiego, aby na mocy swoich uprawnień złożył wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie postępowania w tym zakresie.
Departament Środowiska UMWL zwróci się także do zarządzającego składowiskiem – firmy SUEZ o przedstawienie informacji na temat ubezpieczenia gwarancyjnego firmy, która po zamknięciu składowiska przez kolejne 30 lat zobowiązana jest do prowadzenia działań monitorujących.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!