Szczegóły aktualności:

Sieć połączy powiaty

Marzena Toczek | Wydarzenia | 05-12-2017

Zarząd województwa podjął decyzję o zmniejszeniu wartości realizowanego przez urząd marszałkowski w ramach RPO Lubuskie 2020 projektu Lubuski e-Urząd o 5 mln zł. Środki te przesunięte zostały na zwiększenie dofinansowania "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów woj. lubuskiego do świadczenia e-usług", którego beneficjentem będą lubuskie powiaty. - Stawiamy  na e-usługi dla mieszkańców. Ten projekt ułatwi dostęp do inforamcji geodezyjnych - komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Projekt realizowany będzie na terenie 12 powiatów ziemskich województwa lubuskiego, będącymi członkami związku tj.: gorzowskim, krośnieńskim, międzyrzeckim, nowosolskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, sulęcińskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żarskim i żagańskim.
Jego celem jest modernizacja zasobów oraz budowa cyfrowej platformy, standaryzująca zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi e-usług.

Projekt uzyska dofinansowanie RPO Lubuskie 2020 w wysokości ok. 37 mln zł  

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!