Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 07-12-2017

6 grudnia br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy Województwa Lubuskiego kadencji 2014-2018. W posiedzeniu uczestniczył wicemarszałek Romuald Gawlik.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący rady - Jerzy Stawski, który przywitał Romualda Gawlika – wicemarszałka województwa lubuskiego, przybyłych członków WRRP, dyrektorów i przedstawicieli szkół, dyrekcję Wojewódzkiego Urzędu Pracy: Waldemara Stępaka (dyrektora), Annę Urbaniak (wicedyrektor ds. funduszy europejskich) oraz Łukasza Hudziaka (wicedyrektora ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego), a także innych prelegentów z WUP.

Pierwszy punkt dotyczył kierunków kształcenia w zawodach: elektryk i obuwnik (dla Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku), technik robót wykończeniowych w budownictwie i technik inżynierii sanitarnej (dla Zespołu Szkół Budowlanych w Żarach), technik weterynarii (dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku), technik realizacji nagrań i nagłośnień (dla Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze) technik fotografii i multimediów (dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrz.) oraz technik pojazdów samochodowych (dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli).

Informacje i dane statystyczne w ujęciu powiatowym i wojewódzkim związane z opiniowanymi kierunkami kształcenia przekazała Monika Grynkiewicz – inspektor wojewódzki WUP. Wicemarszałek Romuald Gawlik nawiązał do słusznego - jego zdaniem - wyboru kierunków, jakiego dokonały szkoły. Wskazał, że należy wspierać zawody przyszłościowe, innowacyjne i dające podstawy dalszego rozwoju oraz kształcenia. Rynek pracy uległ zmianie, dziś należy zwrócić uwagę na braki kadrowe oraz szansę wykorzystania środków unijnych. Przy obecnym poziomie PKB równolegle powinien pójść wzrost inwestycji (nie tylko poziomu konsumpcji). Wicemarszałek odniósł się również do naszego województwa, w którym m.in. zwraca się dużą uwagę na ekologię, duży potencjał rolniczy oraz związany z leśnictwem. Podkreślił jednocześnie, że ważną sprawą jest też inwestycja w młodzież i pomysł na przyciągnięcie jej na rynek pracy.

Informację nt. sytuacji na lubuskim rynku pracy przedstawił Łukasz Hudziak – wicedyrektor WUP. Zgodnie z danymi statystycznymi, które przytoczył, na przestrzeni lat 2013-2017 spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz zmniejszeniu uległa skala bezrobocia w Polsce i województwie lubuskim, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby ofert pracy zgłoszonych do PUP. Dyrektor omówił szacunkowe liczby aktywnych zawodowo i pracujących, koniunkturę gospodarczą strukturę ludności województwa lubuskiego wg płci i grup wieku. Ł. Hudziak przedstawił również prognozę zawodów deficytowych w 2018 roku (wg badania przeprowadzonego w ramach „Barometru zawodów”).

Kolejny temat dotyczył podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2018 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
Członkowie WRRP zaopiniowali także Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok.

Propozycję podziału środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w 2018 roku na finansowanie zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przedstawił E. Gierasimczyk - naczelnik Wydziału Rynku Pracy WUP. Poinformował on, iż podział środków dokonany został na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez samorządy powiatów, w ramach priorytetów ustalonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Zdjęcia i materiały: WUP

Galeria zdjęć

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy - grudzień 2017 r.

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!