Szczegóły aktualności:

O sprawach ważnych dla Kożuchowa

Marzena Toczek | Wydarzenia | 07-12-2017
O sprawach ważnych dla Kożuchowa fot. Krzysztof Kubasiewicz

Możliwości dofinansowania budowy kotłowni i centralnego ogrzewania w zamku w Kożuchowie, likwidacji barier architektonicznych w szkole podstawowej oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 283 to główne tematy rozmowy marszałek Elżbiety Anny Polak z burmistrzem Kożuchowa Pawłem Jagaskiem.

Rozmowa dotyczyła przebudowy drogi wojewódzkiej nr 283 Lasocin- Węzeł S3 (odcinek ok. 2,5 km). Burmistrz Paweł Jagasek podkreślał, że droga jest w złym stanie technicznym. Jest też bardzo wąska, co uniemożliwia mijanie się pojazdów. Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę budowy chodnika na tej samej drodze na odcinku między Kożuchowem a Czciradzem. Drogą tą bowiem poruszają się w dużej mierze piesi, ze względu na bliskość miejscowości (1 km)

Burmistrz pytał także o możliwości wsparcia wykonania kotłowni i centralnego ogrzewania w zamku w Kożuchowie to ok 500 tys. zł. Obecnie zamek ogrzewany jest olejem opałowym, a sprawność  wytwarzania ciepła wynosi 89%. W miejsce kotłów planuje się zamontowanie kotła kondensacyjnego opalanego gazem ziemnym, w którym sprawność wytwarzanego ciepła wynosić będzie 109%. Ogrzewanie przy pomocy nowego systemu będzie bardziej ekonomiczne.

Rozmowa dotyczyła także likwidacji barier architektonicznych w szkole podstawowej nr 1 w Kożuchowie. Władze miasta złożyły już wniosek o dofinansowanie z PEFRONu. Koszt realizacji inwestycji to 350 tys. zł.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!