Szczegóły aktualności:

Posiedzenie plenarne WRDS

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 07-12-2017
Posiedzenie plenarne WRDS fot. Krzysztof Kubasiewicz

7 grudnia br. w urzędzie marszałkowskim odbyło się IV posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim. Głównymi tematami obrad były Lubuski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok oraz sytuacja dotycząca szkód, jakie wyrządził orkan Ksawer.  

Gości spotkania powitał przewodniczący WRDS Janusz Jasiński (Konfederacja Lewiatan). Spotkanie rozpoczęło się od przyjęcia porządku obrad. Następnie wysłuchano informacji dotyczącej szkód powstałych w wyniku porywistych wiatrów, jakie dotknęły województwo lubuskie, w szczególności orkanu Ksawery oraz podjętych działań w przedmiotowym zakresie, którą przedstawił wojewoda lubuski Władysław Dajczak.  

Kolejny punkt dotyczył informacji nt. bezpieczeństwa energetycznego na obszarze województwa lubuskiego oraz podjętych działań w przedmiotowym zakresie w kontekście porywistych wiatrów, jakie dotknęły województwo lubuskie, w szczególności orkanu Ksawery. Głos zabrali dyrektor Rejonu Dystrybucji Enea Gorzów Wielkopolski Edward Bułkowski oraz Janusz Rumianowski – dyrektor Oddziału Dystrybucji Enea Operator w Zielonej Górze. Podczas posiedzenia przyjęto stanowisko w sprawie działań służących promocji i wsparcia kształcenia zawodowego uczniów/pracowników młodocianych. O Lubuskim Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok mówił zastępca dyrektora WUP Łukasz Hudziak.

Zobacz prezentację

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz województwa Bogdan Nowak.    

 

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy:

- prowadzenie działań na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia,

- prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej,

- wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim:

1. Przedstawiciele strony samorządowej:

1) Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego,

2) Pan Krzysztof Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona  Góra,

3) Pan Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Gubina, Członek Zarządu   Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

2. Przedstawiciele strony pracowników:

1) Pani Bogusława Kornowicz - reprezentująca Forum Związków  Zawodowych,

2) Pani Marlena Rutkowska-Wyrębska - reprezentująca Forum  Związków Zawodowych,

3) Pan Ksawery Topczewski - reprezentujący Forum Związków Zawodowych,

4) Pan Dariusz Mieczyński - reprezentujący Forum Związków Zawodowych,

5) Pan Waldemar Rusakiewicz - reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

6) Pan Krzysztof Gonerski - reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

7) Pan Maciej Jankowski - reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

8) Pan Bogusław Motowidełko - reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”,

9) Pani Monika Bocian - reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

10) Pani Bożena Mania - reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

11) Pan Dariusz Konrad - reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

12) Pani Krzysztofa Nalewa - reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

3. Przedstawiciele strony pracodawców:

1) Pan Janusz Jasiński -reprezentujący Konfederację Lewiatan,

2) Pan Jerzy Kotarski - reprezentujący Konfederację Lewiatan,

3) Pani Maria Jolanta Wegner - reprezentująca Konfederację Lewiatan,

4) Pan Henryk Maciej Woźniak - reprezentujący Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

5) Pan Krzysztof Częstochowski - reprezentujący Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

6) Pan Kamil Jakubowski - reprezentujący Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

7) Pan Edward Makarewicz - reprezentujący Związek Pracodawców Business Centre Club,

8) Pan Szymon Tamborski - reprezentujący Związek Pracodawców Business Centre Club,

9) Pan Józef Słowikowski - reprezentujący Związek Pracodawców Business Centre Club,

10) Pan Krzysztof Hnat - reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego,

11) Pan Wacław Napierała - reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego,

12) Pan Stefan Tomczak - reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego.

4. Przedstawiciele strony rządowej:

1) Pan Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski,

2) Pan Waldemar Gredka – Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

3) Pani Maria Brygida Grzybowicz – Kierownik Oddziału Organizacyjnego w Delegaturze Urzędu w Biurze Wojewody.

Galeria zdjęć

IV posiedzenie plenarne WRDS

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!