Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 07-12-2017
7 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020. Tematem spotkania była aktualizacja wcześniej przyjętych kryteriów wyboru projektów, stosowanych przy ocenie wniosków finansowanych w ramach EFRR, a także kryteriów dostępu dla projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach naboru przeprowadzanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze. Przyjęto również zmiany w Planie ewaluacji RPO-L2020, który co najmniej raz w roku podlega przeglądom i ewentualnym aktualizacjom.

Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE Pan Christopher Todd oraz Pan Benoit Nadler.

Pan Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE przedstawili prezentację pt.Rezultaty i transfer projektów pilotażowych w Polsce.

Ponadto przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO – Lubuskie 2020 przekazali informacje nt. aktualnego stanu wdrażania RPO-L2020 w zakresie kontraktacji i certyfikacji oraz przeprowadzonych naborów w trybie konkursowym.

Informację przygotowała: Jolanta Feruś

Galeria zdjęć

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO-Lubuskie 2020

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!