Szczegóły aktualności:

Grudniowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 19-12-2017
Grudniowa sesja fot. Krzysztof Kubasiewicz

Lubuskie ma budżet na 2018 rok! Radni województwa pozytywnie zaopiniowali projekt, w którym po autopoprawkach zaplanowano dochody na poziomie 429,3 mln zł, a wydatki na poziomie 481,1 mln zł. Za było 18 radnych, przeciw 7, jeden wstrzymał się od głosu. W przerwie obrad odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Tadeusza Lityńskiego.

Najważniejsze zadania budżetowe:

 

 • Zakończenie prac związanych z Planem Zagospodarowania Przestrzennego WL
 • Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych – 30 tys. zł
 • Lubuski e-Urząd II – 5,2 mln  zł
 • Lubuskie e-Zdrowie – 14,9 mln zł
 • Zakup  dwóch  pasażerskich pojazdów kolejowych; Projekt w ramach RPO L-2020: całkowita wartość projektu;  41,5 mln zł, wkład własny z budżety województwa 3,1 mln zł
 • Inwestycje drogowe: 70,3 mln zł
 • Odnowy dywanikowe: 3 mln zł
 • Bieżące utrzymanie dróg: 19 mln zł
 • RPO Lubuskie 2020: 28 konkursów; alokacja: 260 mln zł
 • Lubuszanie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych – 1 mln zł
 • Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego – 900 tys. zł
 • Szpital w Gorzowie: Zakup pierwszego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla Ośrodka Radioterapii – 4 mln zł
 • Budowa Bazy HEMS  - 2,4 mln zł 
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień  i Współuzależnienia w Zielonej  Górze - Modernizacja budynku – 1 mln zł
 • Dofinansowanie rozbudowy Muzeum w Bogdańcu: 300 tys. zł
 • Dofinansowanie rozbudowy Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewe: 262 tys. zł
 • Dofinansowanie realizacji zadań związanych z modernizacją Regionalnego Centrum Animacji Kultury: 3,1 mln zł
 • Dofinansowanie rozbudowy i modernizacji Muzeum Ziemi Lubuskiej: 2,6 mln zł
 • Wsparcie przedsiębiorców z branży turystycznej, m.in. poprzez udział w targach w kraju i za granicą: 1,4 mln zł

BUDŻET OBYWATELSKI

 • Budżet Inicjatyw Obywatelskich – Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - 1 mln zł
 • Budżet Inicjatyw Obywatelskich 50+ - 300 tys. zł
 • Program Lubuskie siłownie pod chmurką:  92,6 tys. zł
 • Program Rekreacja nad lubuską wodą (rewitalizacja kąpielisk): 360 tys. zł
 • Środki dla organizacji pozarządowych, w zakresie: edukacji, kultury, kultury fizycznej, turystyki regionalnej i przeciwdziałania alkoholizmowi - 1,9 mln zł
 • Obchody 100-lecia Niepodległości Polski - 500 tys. zł
 • Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 950 tys. zł
 • Dofinansowanie do procedur In Vitro – 100 tys. zł
 • Otwarte Konkursy dla organizacji pozarządowych -  400 tys. zł
 • Dotacje dla gmin i powiatów do modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 955 tys. zł
 • Program Odnowy Wsi - 800 tys. zł
 • Stypendia:

- Sportowe – 188,2 tys. zł

- Naukowe, twórcze i artystyczne – 73,5 tys. zł

 • Dofinansowanie budowy hali sportowej w powiecie słubickim - 1 mln zł
 • Dotacje dla gmin na renowacje zbiorników wodnych służących małej retencji - 80 tys. zł
 • Udzielanie dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej dla gmin, powiatów i osób fizycznych - 1,2 mln zł

Szczegółowa relacja z debaty budżetowej.


Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

-  ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej;
- wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021;
- podjęcia inicjatywy zagranicznej i zawarcia Umowy o współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Libereckim (Republika Czeska);
- nadania Andrzejowi Michałowi Bisztydze „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Zofii Kulikowskiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- nadania Kazimierzowi Szmidowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”;
- ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2018 rok;
- zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubuskiego na 2018 rok;
- powołania komisji stałych i KomisjiRewizyjnej.

Podjęto także Stanowisko Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie przyspieszenia realizacji inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną najwyższych napięć na terenie województwa lubuskiego.

Galeria zdjęć

XL sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!