Szczegóły aktualności:

Bezrobocie znów w dół

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 15-12-2017

Koniec listopada przyniósł ze sobą kolejne dobre informacje o lubuskim rynku pracy. Bezrobocie  w  porównaniu z poprzednim miesiącem spadło o 1,1% (blisko 270 osób). W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku liczba osób bez zatrudnienia zmalała o ponad 7 tys. mieszkańców. Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w 10 powiatach. Najlepsze informacje dotyczą powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego (grodzkiego) i świebodzińskiego.

Obecnie jedną z najliczniejszych grup bezrobotnych są osoby do 30 roku życia. Z najnowszych danych dotyczących lubuskiego rynku pracy wynika, że stopa bezrobocia wynosi 6,5%.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!