Szczegóły aktualności:

Komisja Budżetu i Finansów

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 15-12-2017

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się 15 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

W trakcie posiedzenia zaopiniowano wnioski o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia rezerwy celowej budżetu Województwa Lubuskiego na 2017 rok, zaplanowanej na zadania majątkowe w wysokości 3.500 zł na wydatki bieżące dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, w wysokości 45.590 zł na wydatki bieżące dla Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim oraz w wysokości 5.000 zł na wydatki bieżące dla Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

Ponadto zaopiniowano projekt uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2017 rok, projekt uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2017-2029 oraz projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Radni - Członkowie komisji przyjęli informację o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2017 – 30.09.2017 r. oraz informację o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia, działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie, za okres 01.01.2017 – 30.09.2017 r.

 

Zdjęcie: Kinga Mosiurczak.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!