Szczegóły aktualności:

O planach rozwoju ekonomii społecznej w subregionie gorzowskim

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 20-12-2017

19 grudnia br. w Gorzowie Wlkp. wicemarszałek Romuald Gawlik spotkał się z przedstawicielami konsorcjum LOWES w celu omówienia założeń planu rozwoju ekonomii społecznej w subregionie gorzowskim, gdyż konsorcjum zamierza wystąpić o ponowną akredytację. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe osiągniecia konsorcjum związane z procedurami akredytacyjnymi.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej warunkiem dostępu do ubiegania się o środki publiczne przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w latach 2014-2020 jest pozytywne zakończenie procedury akredytacyjnej, potwierdzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Akredytacja posłużyć ma zidentyfikowaniu tych OWES, które świadczą usługi o najwyższej jakości i których działania przynoszą wymierne i trwałe efekty, m.in. zatrudnieniowe. Za kluczowe kryteria dostępu do akredytacji uznano:

- doświadczenie OWES w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów  ekonomii społecznej w danym województwie,

- kadry posiadające odpowiednie kompetencje i kwalifikacje,

- osiągane dotychczas rezultaty )m.in. utworzonych i wspartych podmiotów ekonomii społecznej, a także ich trwałości, liczby utworzonych miejsc.  

W spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Jażdżewska – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

           

Galeria zdjęć

O planach rozwoju ekonomii społecznej w subregionie gorzowskim

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!